Počet záznamů: 1  

Proč muži chodí po tréningu na pivo a ženy jezdí na tréninkový pobyt

 1. 1.
  0472572 - ÚJČ 2017 RIV HU cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Havlík, Martin
  Proč muži chodí po tréningu na pivo a ženy jezdí na tréninkový pobyt.
  [Why men go for a beer after training and women go on a sports training session.]
  Od počátků k současnosti (1955 – 2015). 60 let bohemistiky na ELTE. Budapest: ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék, 2016 - (Fedoszov, O.; Janiec-Nyitrai, A.; Muchová, Z.), s. 65-71. ISBN 978-963-409-088-5.
  [Od počátků k současnosti (1955 – 2015). Budapešť (HU), 15.10.2015-17.10.2015]
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: loanwords * pronunciation * variation * gender
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Výpůjčky představují tu část lexikální zásoby, pro níž je příznačná nestabilita ve výslovnosti. Tato nestabilita je způsobena střetem fonetických, fonologických a morfonologických systémů dvou jazyků. Výslovnost výpůjček může být ovlivněna nejen strukturálními rozdíly mezi dvěma jazyky, ale rovněž sociálními proměnnými. Na základě výzkumu provedeném v roce 2014, během nějž byla testována výslovnost 300 výpůjček 300 respondenty, rodilými mluvčími češtiny, je v příspěvku prezentována analýza vlivu pohlaví na výslovnost dvou výpůjček, slov trénink a tréninkový.

  Loanwords in a recipient language comprise the part of vocabulary which is marked by instability in pronunciation. This instability is caused primarily by a clash in the phonetic, phonological, and morphological systems of two languages (donor and recipient). The pronunciation of loanwords, however, may be affected not only by structural differences between two languages, but also by social variables. Drawing on the survey conducted in 2014 in which the pronunciation of 300 loanwords in a sample of 300 Czech native speakers was recorded, I present a detail analysis of the gender's impact on the pronunciation of two Czech loanwords: trénink, and tréninkový.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270042

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.