Počet záznamů: 1  

Fetiš nejstaršího zvuku. Věda, politika a fascinace počátky nahrávání zvuku

 1. 1.
  0469624 - EÚ 2017 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Kratochvíl, Matěj
  Fetiš nejstaršího zvuku. Věda, politika a fascinace počátky nahrávání zvuku.
  [The Fetish of the Oldest Sound. Science, politics, and the fascination with the beginnings of sound recordings.]
  Od folkloru k world music: Na počátku bylo…. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou, 2016 - (Přibylová, I.; Uhlíková, L.), s. 36-45. ISBN 978-80-904905-8-1.
  [Od folkloru k world music: Na počátku bylo. Náměšť nad Oslavou (CZ), 26.07.2016-27.07.2016]
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: sound recording * traditional music * phonograph * media theory * music and politics
  Obor OECD: Antropology, ethnology
  http://image.folkoveprazdniny.cz/2016/kolokvium2016/sbornik2016_05_Kratochvil.pdf

  Vynález fonografu na konci 19. století zahájil posedlost zvukovým záznamem jako historickým dokumentem. Tím se stal důležitou součástí lidské potřeby vytvářet příběhy z archivních materiálů a dívat se na ně jako na součásti objektivní pravdy, přímé spojení s budoucností. S rostoucí dostupností historických zvukových dokumentů stoupá nutnost kritického pohledu na tyto prameny a na jejich využití coby stopy vedoucí k počátkům konkrétní kapitoly v hudební historii. Tato studie ukazuje, v jakých ohledech lze fenomén zvukového záznamu chápat jako počátek čehosi nového a v jakých případech může být tento dojem zavádějící. Ať již neúmyslně, či pod vlivem politických nebo jiných motivů mohou nahrávky prezentovat hudbu v proměněné, často zkreslené podobě. Autor se snaží – se zvláštním zřetelem k tradiční hudbě – formulovat některé obecné myšlenky, jež bychom měli mít na paměti při práci s historickými nahrávkami, abychom nepropadli přílišné fascinaci „historií hovořící přímo k nám.“

  The invention of the phonograph in the late 19th century started an obsession with the recorded sound as a document of history. As such it became an important part of the human need to create stories from archival materials and to see them as parts of objective truth, a direct connection with the past. With the growing accessibility of historical audio documents, we need to look critically at these sources and at the possibility to take them as a trace leading to the beginning of a particular part of music history. The present paper shows in which ways we can see the phenomenon of sound recording truly as the beginning of something new and in which cases such an impression can be misleading. Unconsciously or with a political or other intent, recordings can present music in a very different, sometimes distorted form. With special focus on traditional music, the author attempts to formulate some general ideas that should be kept in mind when dealing with historical recordings so that we do not become too fascinated with the “past speaking directly to us”.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270368

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.