Počet záznamů: 1  

Vzájemné ovlivňování prozódie a syntaxe v překryvech replik

 1. 1.
  0467603 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Havlík, Martin - Zaepernicková, E.
  Vzájemné ovlivňování prozódie a syntaxe v překryvech replik.
  [The interaction of prosody and syntax in overlaps.]
  Naše řeč. Roč. 99, č. 1 (2016), s. 33-44. ISSN 0027-8203
  Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: conversation analysis * overlaps * prosody * syntax
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  V článku jsou prezentovány výsledky analýzy překryvů replik (souběžného mluvení) v neformálních rozhovorech mezi přáteli. Analyzován byl zejména vzájemný vztah mezi prozódií a syntaxí. Bylo zjištěno, že ačkoli účastníci rozhovoru se orientují na syntakticky (a významově) ukončené celky, výpovědi, je vliv syntaxe na prozodický průběh překryvů replik zanedbatelný. Prozódie užívaná v překryvech replik je totiž ovlivněna zejména sekvenční organizací rozhovoru. V mnoha analyzovaných případech překryvy replik nebyly mluvčími pojímány jako komunikační problém, který je potřeba (vy)řešit. Specifické prozodické prostředky byly aplikovány zejména ve dvou komunikačních situacích: 1. když komunikanti skutečně usilovali o získání repliky právě v daný okamžik, 2. když mluvčí byli přesvědčeni o tom, že mají nárok na repliku právě teď, nejčastěji se to dělo po položené otázce.

  This article presents findings from a study of overlaps in informal conversations between
  friends. The interaction of prosody and syntax in overlaps is analysed. The findings suggest
  that although interactants orient themselves to syntactically complete sentences, the relationship
  between syntax and prosody is rather negligible. Prosody used in overlaps is influenced mostly
  by the sequential organization of conversation. In many cases, overlaps are not perceived as
  problematic and as such do not need resolving. Specific prosodic features are applied espe-
  cially when (i) interactants aim to take over a turn or (ii) when they believe they have the right
  to speak.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269617

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.