Počet záznamů: 1  

Katalyzátor pro odstranování N2O s obsahem Co, Mn a Al modifikovaný draslíkem

 1. 1.
  0426014 - ÚCHP 2014 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Kovanda, F. - Obalová, L. - Jirátová, Květa - Karásková, K.
  Katalyzátor pro odstranování N2O s obsahem Co, Mn a Al modifikovaný draslíkem.
  [Co- Mn- Al catalyst modified with potassium for N2O removal.]
  Interní kód: výsledek 1 ; 2013
  Technické parametry: Smlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje získaných v rámci řešení projektu TA 01020336 "Odstraňování N2O z koncového plynu výroby kyseliny dusičné" ; smluvní strany : 1. VŠB - Technická univerzita Ostrava - zastoupená rektorem prof. I. Vodrákem ( IČ: 61989100) 2. VŠCHT Praha - zastoupená prorektorem pro VaV prof. B. Kratochvílem (IČ: 60461373) 3. Chemoprojekt Chemicals s.r.o.- zastoupený jednatelkou Mgr. H. Benediktovou (IČ: 62582640) 4. Ústav chemických procesů AV ČR v. v. i. - zastoupený ředitelem Ing. M. Punčochářem (IČ: 67985858) ze dne 10.2.2014.
  Ekonomické parametry: Cena katalyzátoru 210 000 Kč (včetně DPH)/ 100 kg. Katalyzátor je schopen pracovat nepřetržitě celý rok popř. déle. Použitím tohoto katalyzátoru dochází k úsporám na potřebné náplni katalyzátoru, k úsporám na energii, dochází ke zlepšení životního prostředí a k plnění mezistátních dohod o omezení emisí skleníkových plynů.
  Grant CEP: GA TA ČR TA01020336
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: mixed oxide catalysts * layered double hydroxides * nitrous oxide * catalytic decomposition * potassium promoter
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství

  Funkční vzorek nového katalyzátoru pro odstraňování N2O z koncového plynu výroby kyseliny dusičné vyrobený v rámci řešení projektu TA01020336 (TA ČR) v množství 100 kg. Katalyzátor má chemické složení 2 hm% K/Co4MnAlOx a byl vyroben originálním přesně definovaným postupem spočívajícím v kalcinaci podvojného vrstevnatého hydroxidu Co-Mn-Al, následné modifikaci draslíkem a tvarováním do tablet. Tento katalyzátor pracuje při nižší reakční teplotě a v přítomnosti O2 a H2O je aktivnější než doposud známé typy katalyzátoru pro rozklad N2O.

  Functional sample (100 kg) of new catalyst for removal of N2O in off-gas from nitric acid production plants was prepared within the project no. TA01020336 (TACR). The catalyst with chemical composition of 2 wt.% K/Co4MnAlOx was prepared by original and strictly defined method consisting in calcination of the Co-Mn-Al layered double hydroxide, followed by its modification with potassium and pellets shaping. The prepared catalyst works at lower reaction temperature and is more active in the presence of O2 and H2O in comparison with currently known catalysts for N2O decomposition.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0231785

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.