Počet záznamů: 1  

Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change

 1. 1.
  0335737 - SOÚ 2010 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
  Hašková, Hana - Maříková, Hana - Uhde, Zuzana
  Leaves, Allowances and Facilities: Childcare Past and Present.
  [Mateřská a rodičovská dovolená, dávky a zařízení péče o předškolní děti: Péče o děti v minulosti a současnosti.]
  Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009 - (Hašková, H.; Uhde, Z.), S.77-134. ISBN 978-80-7330-150-7
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS700280503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Childcare allowances * childcare facilities * parental leave
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  We argue that despite the assumption that there was a cohesive ideology of care during the communist regime, changes in ideologies, institutional settings and practices of childcare came about in Czechoslovakia in different decades. Reasons for post-1989 childcare in Czech society (and other postcommunist countries contradicting declination of male breadwinner) are rooted in past. Current development in Czech society strengthens misrecognition of care and class and gender bias in citizenship.

  Ukazujeme, že přes rozšířenou představu o jedné ideologii péče v období socialismu, došlo v Československu k několika změnám v ideologi, institucionálním nastavení a praxi péče o děti. Důvody dnešní politiky a praxe péče v české společnosti (i dalších postsocialistických zemích, které jdou proti trendu poklesu podílu rodin s jedním živitelem-mužem) lze najít v historickém vývoji. Dnešní politiky a praxe péče v české společnosti posilují zneuznání péče a třídní i genderové nerovnosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180122
   
Počet záznamů: 1