Počet záznamů: 1  

Availability of phytate phosphorus and endogenous phytase activity in the digestive tract of laying hens 20 and 47 weeks old

 1. 1.
  0312865 - ÚŽFG 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Marounek, Milan - Skřivan, M. - Dlouhá, G. - Břeňová, Natalia
  Availability of phytate phosphorus and endogenous phytase activity in the digestive tract of laying hens 20 and 47 weeks old.
  [Dostupnost fytátového fosforu a endogenní fytasová aktivita v trávicím traktu nosnic věku 20 a 47 týdnů.]
  Animal Feed Science and Technology. Roč. 146, - (2008), s. 353-359. ISSN 0377-8401. E-ISSN 1873-2216
  Grant CEP: GA ČR GA523/07/0673
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: phytic acid * phosphorus * laying hens
  Kód oboru RIV: GH - Výživa hospodářských zvířat
  Impakt faktor: 1.882, rok: 2008

  The availability of phytate phosphorus (P) was determined in hens fed a maize-soybean mea dietl. The availability of phytate P was higher in 47–wk–old hens (53%) than in 20–wk–old hens (24%). The excreta of older hens contained significantly less phytate P (3.1 mg/g DM) than that of younger hens (4.5 mg/g DM). Specific activity (per g) in the stomach, intestinal mucosa and caeca was higher in 47-wk-old hens than in 20-wk-old hens. A relatively high total phytase activity was found in the caeca of both young (347 μmol/h) and old (632 μmol/h) hens compared to that in other digestive segments, with little activity in the stomach (47 and 102 μmol/h, respectively), and intermediate in the small intestine (226 and 264 μmol/h, respectively).

  Zjišťovali jsme dostupnost fytátového fosforu (P) u nosnic krmených dietou založenou na kukuřici a sojové mouce. Stravitelnost fytátového P byla vyšší u nosnic věku 47 týdnů (53%) než u nosnic věku 20 týdnů (24%). Exkrementy starších nosnic obsahovaly významně méně P fytátu (3,1 mg/g sušiny) než exkrementy mladších nosnic (4,5 mg/g sušiny). Specifická aktivita fytasy (na 1 g) v žaludku, sliznici střeva a slepých střevech byla vyšší u starších než u mladších nosnic. Vysoká celková fytasová aktivita byla zjištěna v slepých střevech mladších (347 μmol/h) i starších (632 μmol/h) nosnic. Nízká byla v žaludku (47 a 102 μmol/h) a střední v tenkém střevu (226 a 264 μmol/h).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163819

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.