Počet záznamů: 1  

Numerical Investigation of Supersonic Hybrid Argon-Water-Stabilized Arc for Biomass Gasification

 1. 1.
  0311421 - ÚFP 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Jeništa, Jiří - Takana, H. - Hrabovský, Milan - Nishiyama, H.
  Numerical Investigation of Supersonic Hybrid Argon-Water-Stabilized Arc for Biomass Gasification.
  [Numerický výzkum supersonického argono-vodního oblouku s hybridní stabilizací pro zplyňování biomasy.]
  IEEE Transactions on Plasma Science. Roč. 36, č. 4 (2008), s. 1060-1061. ISSN 0093-3813. E-ISSN 1939-9375
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: hybrid stabilized arc * shock diamonds * supersonic flow
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 1.447, rok: 2008

  This paper presents a numerical simulation of temperature and flow fields in the discharge and near outlet regions of the hybrid argon–water-stabilized electric arc. The calculations for an argon mass flow rate of 0.450 g s-1 reveal the transition from a transonic plasma flow for 400 A to a supersonic one for 600 A with the maximum Mach number of 1.57. The comparison with available experimental data for 400 A shows satisfactory agreement.

  Tento článek prezentuje numerickou simulaci teplotního a proudového pole ve výboji a v oblasti blízko výstupu z výbojové komory v elektrickém oblouku s hybridní stabilizací v plazmatu vody a argonu. Výpočty pro průtok argonu 0.450 g s-1 odhalily přechod z transonického proudění plazmatu pro 400 A do supersonického proudění pro 600 A s maximálním Machovým číslem 1.57. Srovnání s dostupnými experimentálními daty pro 400 A ukazuje vyhovující shodu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163038

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.