Počet záznamů: 1  

Vliv půdní mikromorfologie na půdní vlastnosti ovlivňující transport kontaminantů v zemědělských půdách

 1. 1.
  0311378 - GLÚ 2009 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kodešová, R. - Kočárek, M. - Kodeš, V. - Žigová, Anna - Šimůnek, J. - Kozák, J.
  Vliv půdní mikromorfologie na půdní vlastnosti ovlivňující transport kontaminantů v zemědělských půdách.
  [Impact of soil micromorphology on soil properties characterzing contaminant transport in agricultural soils.]
  Zborník príspevkov : Pôda v modernej informačnej spoločnosti. Bratislava: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2008 - (Sobocká, J.; Kulhavý, J.), s. 476-485. ISBN 978-80-89128-44-0.
  [Půda v moderní informační společnosti : konference České pedologické společnosti a Societas pedologica slovaca /1./. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 20.08.2007-23.08.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: soil micromorphology * herbicide transport * hydraulic functions
  Kód oboru RIV: DF - Pedologie

  Na třech různých půdních typech je dokumentován vliv různé půdní mikromorfologie na hydraulické vlastnosti půd a následně na proudění vody a transport herbicidu, který byl sledován v terénních podmínkách. Pro odhad paramertů hydraulických funkcí z tranzitních dat získaných při „multi-step outfow“ experimentu pomocí numerické inverze a pro simulaci transportu herbicidu experimentálně studovaného v polních podmínkách byly použity modely jednoduché pórovitosti, duální pórovitosti a duální pórovitosti v programu HYDRUS-1D. Vhodné modely byly vybrány na základě mikromorfologické studie půd.

  The impact of varying soil micromorphology on soil hydraulic properties and consequently on water flow and herbicide transport observed in the field is demonstrated on three soil types. Single-porosity, and either dual-porosity or dual-permeability, flow and transport models in HYDRUS-1D were used to estimate the soil hydraulic parameters from laboratory multistep outflow experimets via numerical inversion and to simulate the herbicide transport experimentally studied in the field. Apprpriate models were selected on the soil micromorphological study.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163004

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.