Počet záznamů: 1  

Back-biting termination in methyl methacrylate/tert-butyl acrylate anionic block copolymerization

 1. 1.
  0310895 - ÚMCH 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Čadová, Eva - Dybal, Jiří - Kříž, Jaroslav - Vlček, Petr - Janata, Miroslav - Toman, Luděk
  Back-biting termination in methyl methacrylate/tert-butyl acrylate anionic block copolymerization.
  [Autoterminační reakce při aniontové blokové kopolymerizaci methyl methaktylátu a tert-butyl akrylátu.]
  Macromolecular Chemistry and Physics. Roč. 209, č. 16 (2008), s. 1657-1665. ISSN 1022-1352. E-ISSN 1521-3935
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: acrylates * anionic polymerization * spontaneous termination
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.202, rok: 2008

  The product of spontaneous termination formed after addition of one or two t-BuA units onto living PMMA chains in theMMA/t-BuA block copolymerization was isolated and characterized by SEC, UV, FT-IR, Raman and NMR spectroscopy. It appears as a low-molecular-weight peak in SEC eluograms of the copolymers, absorbing at 260 nm; its retention time corresponds to that of the PMMA block. Experimental support of a back-biting reaction at the link between PMMA and Pt-BuA blocks is presented.

  Byl izolován produkt samovolné terminace živého PMMA řetězce po adici jedné nebo dvou jednotek t-BuA při aniontové kopolymerizaci MMA/t-BuA a charakterizován pomocí SEC, UV, FT-IR a Ramanovou a NMR spektroskopií. Tento produkt se objevuje jako nízkomolekulární pík v SEC eluogramu výsledného blokového kopolymeru, absorbuje v UV oblasti při 260 nm a jeho retenční čas odpovídá retenčnímu času PMMA bloku. V práci jsou uvedeny experimentální důkazy back-biting reakce při cross-iniciaci t-BuA polymerizace živým PMMA.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162637

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.