Počet záznamů: 1  

Trace elements chemistry of low-temperature pyrites - an indicator of past changes in fluid chemistry and fluid migration paths (Eger Graben, Czech Republic)

 1. 1.
  0310600 - GLÚ 2009 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Zachariáš, J. - Adamovič, Jiří - Langrová, Anna
  Trace elements chemistry of low-temperature pyrites - an indicator of past changes in fluid chemistry and fluid migration paths (Eger Graben, Czech Republic).
  [Obsahy stopových prvků v nízkoteplotních pyritech - indikátor vývoje chemismu a směru toku fluid.]
  Geologica Carpathica. Roč. 59, č. 2 (2008), s. 117-132. ISSN 1335-0552. E-ISSN 1336-8052
  Grant CEP: GA AV ČR IAA3013302
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: pyrite * silicification * fluid chemistry, * Eger Graben
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 1.081, rok: 2008
  http://www.geologicacarpathica.sk/src/main.php http://arl-repository.lib.cas.cz/uloziste_av/GLU-S/cav_un_epca-0310600_01.pdf

  Trace element contents in six generations of low-temperature (ca 50 °C) pyrite recognized in silicified Cretaceous sandstones near Jeníkov in the central Eger (Ohře) Graben, Bohemian Massif, are used to decipher late Cenozoic fluid circulation patterns in the graben. Py-1 and framboidal Py-2 are generally coeval with silica cementation, while Py-3 to Py-6 postdate this process. Arsenic contents indicate the presence of two contrasting fluid circulation patterns in the graben fill during the period of pyrite formation (?Pliocene to Recent). Early fluids are interpreted as progressive deepening, fault-driven fluids sourced from acidic volcanics in the basement. Late fluids are shallow, topography-driven fluids in contact with the Tertiary lignite beds. Earlier data from structural geology allow to explain such change in fluid circulation by regional tectonic stress rearrangement, which inhibited the activity on the Krušné hory Fault at about 400 ka.

  Obsahy stopových prvků v šesti generacích nízkoteplotního pyritu zjištěných v silicifikovaných křídových pískovcích u Jeníkova v centrální části příkopu oháreckého riftu byly použity pro charakteristiku oběhu fluid uvnitř příkopu ve svrchním kenozoiku. Generace Py-1 a Py-2 jsou zhruba současné s tvorbou křemitého tmelu, zatímco generace Py-3 až Py-6 jsou mladší. Obsahy arzenu indikují přítomnost dvou systémů oběhu fluid v sedimentární výplni příkopu v průběhu tvorby pyritu (?pliocén až recent). Starší oběh je vázaný na zlomovou aktivitu zasahující do postupně zvyšujících se hloubek a fluida byla vázaná na kyselé vulkanity v podloží. Mladší oběh byl podmíněn výškovými změnami v reliéfu a zasahoval do menších hloubek. Fluida byla ve styku s terciérními uhelnými slojemi. Na základě starších údajů ze strukturní geologie můžeme tuto změnu v oběhu fluid vysvětlit změnou v regionálním tektonickém napětí, která souvisela s ukončením aktivity na krušnohorském zlomu před asi 400 tis. lety.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162413

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.