Počet záznamů: 1  

Plasma spraying of Fe-Cr-Al alloy powder

 1. 1.
  0309150 - ÚFP 2009 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Voleník, Karel - Leitner, J. - Kolman, Blahoslav Jan - Písačka, Jan - Schneeweiss, Oldřich
  Plasma spraying of Fe-Cr-Al alloy powder.
  [Plazmové stříkání prášku slitiny Fe-Cr-Al.]
  Kovové materiály. Roč. 46, č. 1 (2008), s. 17-25. ISSN 0023-432X. E-ISSN 1338-4252
  Grant CEP: GA AV ČR IAA1041404
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508; CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: Fe-Cr-Al alloy powder * plasma spraying * oxidation * vaporization * composition changes
  Kód oboru RIV: JK - Koroze a povrchové úpravy materiálů
  Impakt faktor: 1.345, rok: 2007

  Fe-Cr-Al alloy powder was plasma sprayed using a water stabilized plasma gun. The alloy simulated the commercial KANTHAL D. To obtain its composition in a plasma deposit, the initial powder composition must have been somewhat different to cope with the changes due to selective vaporization and selective oxidation during spraying. For the changes at the in-flight stage of spraying, mainly selective Al vaporization is responsible. After particle impact and solidification, i.e. during formation and cooling of a coating, vaporization is interrupted and the composition changes due to oxidation are less significant. During plasma spraying, the alloy exhibits better oxidation resistance than a number of materials. The protective mechanism is virtually the same as in solid Fe-Cr-Al alloys, nevertheless the protective Al2O3 layer is liquid under the reaction conditions.

  Prášek slitiny Fe-Cr-Al byl plazmově stříkán pomocí vodou stabilizovaného plazmového hořáku. Slitina byla svým složením podobná jako komerční KANTHAL D. Aby bylo dosaženo toto složení v plazmovém nástřiku, muselo být počáteční složení prášku poněkud odlišné a tím se respektovaly jeho změny při plazmovém stříkání vlivem selektivního odpařování a selektivní oxidace. Za změny při letu částic v proudu plazmatu je odpovědné hlavně selektivní odpařování hliníku. Po dopadu částic na podložku a jejich ztuhnutí, tj. během vytváření a chlazení povlaku, je odpařování přerušeno a další změny složení vlivem oxidace jsou méně významné. Při plazmovém stříkání se projevuje lepší odolnost proti oxidaci než u řady jiných materiálů. Mechanizmus ochranného působení je prakticky stejný jako u slitin Fe-Cr-Al v pevné fázi až na to, že ochranná vrstva Al2O3 je při daných reakčních podmínkách kapalná.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004649

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.