Počet záznamů: 1  

Optimization of Catalysts Using Specific, Description-Based Genetic Algorithms

 1. 1.
  0306485 - ÚI 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Holeňa, Martin - Čukić, T. - Rodemerck, U. - Linke, D.
  Optimization of Catalysts Using Specific, Description-Based Genetic Algorithms.
  [Optimalizace katalyzátorů s využitím specifických genetických algoritmů založených na popisu problému.]
  Journal of Chemical Information and Modeling. Roč. 48, č. 2 (2008), s. 274-282. ISSN 1549-9596. E-ISSN 1549-960X
  Grant CEP: GA ČR GA201/08/1744
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: optimization of catalytic materials * genetic algorithms * mixed optimization * constrained optimization
  Kód oboru RIV: IN - Informatika
  Impakt faktor: 3.643, rok: 2008

  The paper deals with the key optimization task that has to be solved when improving the performance of many chemical processes - optimization of the catalysts used in the reaction via the optimization of its composition and preparation. A novel approach is presented that allows for the preservation of the advantages of genetic algorithms developed specifically for the optimization of catalytic materials but avoids the disadvantageous necessity to reimplement the algorithm when the scope of the optimized materials changes.

  Článek se zabývá klíčovou optimalizační úlohou, kterou je nutno řešit při zlepšování výkonnosti mnoha chemických procesů - optimalizace katalyzátorů používaných při reakci cestou optimalizace jejich složení a přípravy. Je prezentován nový přístup, který dovoluje zachování výhod genetických algoritmů vyvíjených specificky pro optimalizaci katalztických materiálů, vyhýbá se však nevýhodné nezbytnosti reimplementovat algoritmus, když se změní oblast optimalizovaných materiálů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159498

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.