Počet záznamů: 1  

Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů

 1. 1.
  0209217 - USP-I 20010052 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Šturma, Pavel
  Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů.
  [International agreements on investment protection and settlement of disputes.]
  Praha: Linde, 2001. 268 s. ISBN 80-7201-222-3
  Grant CEP: GA MZV RB36/17/00
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917
  Klíčová slova: investments protection * international law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Práce zaplňuje mezeru v české právní literatuře, protože právní úprava mezinárodních investic a způsobů řešení sporů z nich vznikajících nebyla dosud komplexně zpracována. Kniha je rozdělena do dvou hlavních okruhů. První z nich podává přehled problematiky mezinárodních investic se zaměřením na obvyklý obsah dvoustranných dohod o ochraně investic uzavřených Českou republikou a upozorňuje na případné odchylky v některých z těchto dohod. Druhý tematický okruh je věnován specifické problematice řešení sporů z ochrany mezinárodních investic. Hlavní těžiště je v porovnání ustanovení o řešení sporů [arbitrážních doložek] v dvoustranných dohodách, jejichž stranou je ČR. Pozornost je věnována také aktuálnímu vývoji v oblasti řešení sporů z investic, zejména pokud se týká ČR. Jako přílohy jsou do knihy zařazeny texty některých významných mezinárodních dohod o ochraně investic, které ČR uzavřela. Publikace je doplněna seznamem použité literatury a judikatury.

  The publication fills the lacune in Czech legal literature, as the legislation on international investments and the methods of the settlements of arising disputes have not been treated comprehensively yet. The book is divided into two principal parts. The first part gives a survey of the problems of international investments with particular reference to the usual content of bilateral agreements on investment protection concluded by the Czech Republic, pointing out certain differences in some of these agreements. The second part is concerned with the specific issue of the settlement of disputes arising from international investments protection. The focal point is the comparison of the provisions of the settlement of disputes (arbitration clauses) of bilateral agreements concluded by the Czech Republic. Attention is afforded also to the current development in the settlement of disputes arisign from investments with particular reference to the Czech Republic. Annexed are the texts of some important international agreements on investment protection concluded by the Czech Republic. The publication is supplemented with bibiography and a list of judicial decisions.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0104776

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.