Počet záznamů: 1  

Nová zjištění k problematice městského hradu v Ivančicích u Brna

 1. 1.
  0122332 - ARUB-Q 20023002 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Doležel, Jiří
  Nová zjištění k problematice městského hradu v Ivančicích u Brna.
  [New findings to the case of the city castle in Ivančice near Brno.]
  Archaeologia historica. Roč. 27, - (2002), s. 327-354. ISSN 0231-5823.
  [Hrady a jejich úloha ve středověkém vojenství a osídlení /33./. Brtnice - Panská Lhota, 17.09.2001-21.09.2001]
  Grant CEP: GA ČR GA404/01/0490
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8001916
  Klíčová slova: Mediaeval town planning * city castles * southern Moravia
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Studie shrnuje dosavadní poznatky o dějinách a lokalizaci středověkého městského hradu moravských markrabat v jihomoravských Ivančicích. Hrad, založený zde velmi krátce před rokem 1308 a zaniklý v druhé polovině 15. století, sloužil patrně jako sídlo zeměpanské správy a příležitostná rezidence městské vrchnosti, důležitou roli mohl hrát zvláště za bojů předhusitského i husitského období. Jeho přesné umístění v městském organizmu není dosud jasné, určité stopy (parcelace, architektonické fragmenty) ale dovolují uvažovat o poloze hradu v severozápadním ohybu městského hradebního pásma.

  The essay summarizes actual findings of the history and localization of the mediaeval city castle of Moravian margraves in the southern Moravian town of Ivančice. The castle was founded sometime shortly before 1308 and perished in the second half of 15th century. It was probably used as a seat of the feudal administration and as an occasional residence of the city suverain. It could have played an important role especially during the wars of pre-hussite and hussite period. Its precise location in the city organism has not been revealed yet, but certain traces (subdivision of land, architectural fragments) let us reason about the castle location in the north-western bend of town fortification zone.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0020612

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.