Počet záznamů: 1  

Geologický průzkum a archeogeofyzikální prospekce v místech těžby Ag rud na trasách liniových staveb v České republice

 1. 1.
  0122300 - ARUB-Q 20013071 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hašek, Vladimír - Krajíc, R. - Ondra, K.
  Geologický průzkum a archeogeofyzikální prospekce v místech těžby Ag rud na trasách liniových staveb v České republice.
  [Geological Survey and Archaeogeophysical Prospection at Historical Silver Mining Sites Located in Routes of Linear Buildings in the Czech Republic.]
  80-7275-029-1. In: Ve službách archeologie. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2001 - (Hašek, V.; Nekuda, R.; Unger, J.), s. 56-67. Ve službách archeologie., 3.
  [Přírodovědecké metody v archeologii a antropologii. Brno (CZ), 15.02.2001-16.02.2001]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8001916
  Klíčová slova: archaeogeophysical prospection
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Projektované silnice v České republice často procházejí oblastmi ovlivněnými předchozí intenzivní těžbou drahých kovů (zlata a stříbra). Povrchová a podzemní těžba zanechala řadu reliktů ve formě různých morfologických depresí, příležitostně doprovázených zbytky jiných objektů patřících k těžbě. Aby se zabránilo nepředvídaným situacím využívají se komplex geofyzikálních metod a vrtných prací. Komplex je integrální částí jak geologického průzkumu tak záchranného archeologického výzkumu. Aby bylo možno demonstrovat praktické využití těchto disciplín, popisujeme průzkum dálnice D3 mezi Meznem a Chotovinami v okrese Tábor a obchvat I/38 v Jihlavě.

  Projected roads in the Czech Republic often cross areas affected by previous intensive mining of precious metals (gold, silver), the ground and underground mining has left behing a range of relics in form of various morphological depressions, occasionally folloved by relict of other objects linked to mining. In order to prevent emergence situations a complex of geophysical methods and drilling works is employed. This complex is an integral part of both geological research and rescue archeological research in these region. In order to demonstrate the practical usage of the disciplines mentioned above, we describe the prospection of highway route D between Mezno and Chotoviny in Tábor district, and ringroad I/38 in Jihlava.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0020580

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.