Počet záznamů: 1  

European research on cultural heritage. Vol.3 - Historic structures and their monitoring

 1. 1.
  0106099 - UTAM-F 20043109 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
  Drdácký, Miloš - Adámek, J. - Wald, F.
  Recent research into historical structures in the Czech Republik.
  [Přehled výzkumu historických konstrukcí v České republice.]
  European research on cultural heritage. Vol.3 - Historic structures and their monitoring. Praha: ÚTAM AV ČR, 2004 - (Drdácký, M.), s. 415-428. ISBN 80-86246-24-8
  Grant CEP: GA ČR GA103/97/S051; GA ČR GA103/03/0581; GA MK PK99P04OPP006; GA MK PK00P04OPP015; GA MŠMT ME 660
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913
  Klíčová slova: historical structures * timber frames * stone masonry
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  The paper presents a review of Czech research projects or international projects with a Czech participation focused on historic materials and structures. Main research topics and themes involve: stone structures and elements; brick and stone masonry; vaults; timber frames and traditional carpentry joints; historic bridges (wooden, steel and RC); industrial archaeology (structures); historical infrastructure; methods for determination of material characteristics; monitoring of damages; failure analysis; discovering historical technologies; structural restoration as a new approach. Selected themes are discussed in detail, (e.g. brick masonry and carpentry joints under repeated loading, small sample testing of timber, monitoring of cracks on historical objects, failure and damage diagnostics and analysis), and future research needs are identified

  Článek uvádí přehled českých výzkumných projektů nebo mezinárodních projektů s českou účastí, zaměřených na historické materiály a konstrukce. Hlavní výzkumná témata zahrnují: kamenné konstrukce a prvky, cihelné a kamenné zdivo, klenby, dřevěné konstrukce a tesařské spoje, historické mosty, historickou infrastrukturu, metody materiálové diagnostiky, monitorování a analýzu poruch, historické technologie, restaurování konstrukcí jako nový přístup. Vybraná témata jsou diskutována podrobněji, např. cihelné zdivo a tesřské spoje při opakovaném namáhání, zkoušení dřeva na malých vzorcích, monitorování trhlin na památkách, diagnostika a analýza poruch a havárií. V závěru jsou uvedeny potřeby dalšího výzkumu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0013282

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.