Počet záznamů: 1  

Genetic analysis of IgE expression

 1. 1.
  0105315 - UMG-J 20043104 RIV DK eng J - Článek v odborném periodiku
  Kosařová, Marcela - Blažková, Hana - Havelková, Helena - Král, V. - Lipoldová, Marie
  Genetic analysis of IgE expression.
  [Genetická analýza exprese IgE.]
  Allergy. Roč. 57, Suppl.57 (2002), s. 140. ISSN 0105-4538. E-ISSN 1398-9995.
  [Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology EAACI /21./. Neapol, 01.06.2002-05.06.2002]
  Grant CEP: GA ČR GP310/02/P141
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: gene * QTL * cytokine
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Impakt faktor: 3.666, rok: 2002

  Analysis of function of genes that control the expression of cytokines in health and disease. We have compared production of IL-4 and IL-10 in uninfected mice and in mice infected by Leishmania major and we have found that gene Cypr3 (cytokine production 3) influences cytokine expression both in uninfected and infected mice, whereas the influence of Cypr1 is restricted to certain conditions (uninfected mice). Cypr2 colocalizes with locus Lmr8 (Leishmania major response 8) on chromosome 1 that controls IgE production after L. major infection. These results might indicate either causal link between these two loci or that both functions are controlled by the same gene

  Analýza funkce genů řídících expresi cytokinů ve zdraví a v nemoci. Srovnávali jsme produkci IL-4 a IL-10 v neinfekčních myších a v myších infikovaných Leishmania major a zjistili jsme, že gen Cypr3 (cytokine production 3) ovlivňuje expresi cytokinů v infikovaných i neinfikovaných myších, zatímco vliv Cypr1 je omezen na některé stavy (neinfikované myši). Cypr2 je umístěn společně s lokusem Lmr8 (Leishmania major response 8) na chromozomu 1, který řídí produkci IgE po infekci L. major. Tyto výsledky by mohly naznačovat, že existuje příčinná vazba mezi těmito dvěma lokusy nebo že obě tyto funkce jsou řízeny stejným genem
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012558

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.