Počet záznamů: 1  

Problems and Modelling in Forecasting of Floods

 1. 1.
  0105230 - UIVT-O 20040221 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hokr, Milan - Maryška, Jiří - Šotner, O.
  Problems and Modelling in Forecasting of Floods.
  [Problémy a modely v předpovídání záplav.]
  Simulation, Modelling, and Numerical Analysis. Technická univerzita: Liberec, 2003 - (Šembera, J.; Hokr, M.), s. 37-46. ISBN 80-7083-774-8.
  [SIMONA 2003. International Workshop on Simulation, Modelling, and Numerical Analysis /2./. Liberec (CZ), 01.09.2003-03.09.2003]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1030915
  Klíčová slova: finite element method * Darcy law * underground flow * flood forecasting
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika

  In the paper, we deal with the flood forecasting, in particular with determining the water flow as result of known precipitation. In the first part, we present several approaches how to express the water flow in the environment concluding underground flow, surface flow and channel flow in the ricer system (water runoff and flood routing). We discuss possibilities to simplify the shallow-water equations for slowly varying flow to either potential flow or advection-dispersion process. On the second part, we present results of two example models of 2D surface flow in the landscape, first based on the advection-dispersion representation of surface flow and the second mixed-hybrid FEM model based on potential flow approximation.

  V článku se zabýváme předpovídáním počasí, speciálně stanovením závislosti toku na známých velikostech srážek. V první části uvádíme několik přístupů vyjádření toku zahrnující tok v podzemí, povrchové proudění i tok v kanálových systémech. Diskutujeme možnosti zjednodušení rovnic mělkých vod pro pomalé proudění na potenciální tok nebo procesy advekce disperze. V druhé části prezentujeme výsledky ze dvou modelových příkladů toku po povrchu v krajině. Uvažujeme jak advekačně-disperzní reprezentaci, tak i smíšenou hybridní aproximaci pomocí MKP založené na potenciálním toku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012477

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.