Počet záznamů: 1  

Liquid-Liquid Equilibrium and Excess Enthalpies in the Binary System 2-Methylpentane + N,N-Dimethylformamide

 1. 1.
  0104868 - UCHP-M 20040122 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Bendová, Magdalena - Řehák, K. - Matouš, J. - Novák, J. P.
  Liquid-Liquid Equilibrium and Excess Enthalpies in the Binary System 2-Methylpentane + N,N-Dimethylformamide.
  [Rovnováha kapalina-kapalina a dodatková entalpie v binárním systému 2-methylpentan + N,N-dimethylformamid.]
  Journal of Chemical and Engineering Data. Roč. 49, č. 5 (2004), s. 1318-1322. ISSN 0021-9568. E-ISSN 1520-5134
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: liquid-liquid equilibrium * excess enthalpies * thermodynamic models
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.368, rok: 2004

  Liquid-liquid equilibrium and excess enthalpies were measured for the binary system 2-methylpentane + N,N-dimethylformamide. Equilibrium data were obtained at different temperatures by the direct analytical and volume methods; points of the binodal curve in the vicinity of the upper critical solution temperature of this system were acquired by means of the cloud-point method. Excess enthalpies were measured at 298.15 K and 313.15 K. Binary data were correlated by the modified Wilson equation. To estimate the critical composition and the upper critical solution temperature, the liquid-phase behavior data were also described by the extended scaling-law equation proposed by Ewing et al.

  Pro binární systém 2-methylpentan + N,N-dimethylformamid byla změřena rovnováha kapalina-kapalina a dodatková entalpie. Rovnovážná data byla získána pro různé teploty přímou analytickou metodou a objemovou metodou, body binodální křivky v okolí horní kritické rozpouštěcí teploty tohoto systému byly naměřeny zákalovou metodou. Dodaktová entalpie byla změřena při 298.15 K a 313.15 K. Binární data byla korelována modifikovanou Wilsonovou rovnicí. Aby byl získám odhad horní kritické teploty a složení kritického bodu, byla rovnovážná data popsána rovnicí vycházející z rozšířeného „škálovacího“ zákona.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012128

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.