Počet záznamů: 1  

Chemical Structures from the Analysis of Domain Averaged Fermi holes. The Nature of GaGa Bonding in PhGaGaPh(2-) and PhGaGaPhNa2

 1. 1.
  0104855 - UCHP-M 20040109 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Ponec, Robert - Juzhakov, Gleb - Gironés, X. - Frenking, G.
  Chemical Structures from the Analysis of Domain Averaged Fermi holes. The Nature of GaGa Bonding in PhGaGaPh(2-) and PhGaGaPhNa2.
  [Chemická struktura z analysy doménově průměrovaných Fermiho děr. Povaha vazby GaGa v PhGaGaPh(2-) a PhGaGaPhNa2.]
  Organometallics. Roč. 23, č. 8 (2004), s. 1790-1796. ISSN 0276-7333. E-ISSN 1520-6041
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4072006
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: Ga-Ga bonding * domain averaged fermi holes
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 3.196, rok: 2004

  The nature of the Ga-Ga bond in the naked dianion PhGaGaPh2- and its Na+-coordinated counterpart is discussed using the recently proposed formalism based on the analysis of domain-averaged Fermi holes. The analysis shows clearly that three electron pairs, i.e., two sigma and one pi, contribute to the Ga-Ga bonding interactions in the free dianion PhGaGaPh2- and in the sodium-complexed species (PhGaGaPh)Na-2. The eigenvalues and the eigenvectors of the Fermi hole indicate, however, that the Ga-Ga bonding situation does not correspond to classical triple bonds and should not be interpreted using classical bonding models

  Povaha vazby GaGa v dianiontu PhGaGaPh(2-) a jeho dvojnásobně Na+ koordinované soli je diskutována pomocí nedávno navrženého formalismu založeného na analyse doménově průměrovaných Fermiho děr. Analysa ukázala, že k vazbě v obou sloučeninách přispívají 3 elektronové páry tvořící jednu pi a dvě sigma komponenty. Vlastní hodnoty a vlastní vektory příslušných Fermiho děr ukazují, že vazba neodpovídá klasické trojné vazbě a že nemůže být interpretována pomocí klasického modelu chemické vazby
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012117

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.