Počet záznamů: 1  

Nuclear topography of beta-like globin gene cluster in IL-3-stimulated human leukemic K-562 cells

 1. 1.
  0104634 - BFU-R 20043016 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Galiová-Šustáčková, Gabriela - Bártová, Eva - Kozubek, Stanislav
  Nuclear topography of beta-like globin gene cluster in IL-3-stimulated human leukemic K-562 cells.
  [Jaderná topografie beta-like globinového klastru genů u lidských leukemických buněk stimulovaných IL-3.]
  Blood Cells Molecules and Diseases. Roč. 33, č. 1 (2004), s. 4-14. ISSN 1079-9796. E-ISSN 1096-0961
  Grant CEP: GA ČR GA301/01/0186; GA AV ČR KSK5052113; GA AV ČR IAA5004306; GA ČR GA202/04/0907; GA MŠMT ME 565
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5004920
  Klíčová slova: beta-like globin gene cluster * K-562 cells * nuclear topography
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.549, rok: 2004

  Interleukin-3 (IL-3) stimulated human leukemic K 562 cells were used as a model system in which nuclear organization and expression of the beta-like globin gene cluster was investigated. Conserved nuclear location of beta-like globin gene clusters was found in both control and IL-3 treated cells, which indicates that changes in cluster gene expression are associated with a stable nuclear topography. The studied type of cell differentiation was characterized by relocation of chromosome 11 and its centromeric regions closer to the nuclear periphery, which seems to be a general feature of many pathways of cellular maturation.

  Lidské leukemické buňky K 562 stimulované interleukinem-3 (IL-3) byly použity jako modelový systém pro studium jaderného uspořádání a exprese beta-like globinového klastru genů. Konzervované umístění beta-like globinového klastru genů v jádře bylo pozorováno u kontrolních i IL-3 stimulovaných buněk, což naznačuje, že změny v expresi genového klastru jsou spojeny se stabilní jadernou topografií. Studovaný typ buněčné diferenciace byl charakterizován přemístěním chromozomu 11 a jeho centromerických oblastí blíže k jaderné periferii, což je zřejmě hlavní vlastnost mnoha cest buněčného dozrávání.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011900

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.