Počet záznamů: 1  

Die Höhensiedlungen der Hallstatt- und Latenezeit in Westböhmen

 1. 1.
  0104136 - ARU-G 20043059 RIV CZ ger B - Monografie kniha jako celek
  Chytráček, Miloslav - Metlička, M. - Pokorný, Petr - Kyselý, René
  Die Höhensiedlungen der Hallstatt- und Latenezeit in Westböhmen.
  [Hill settlements from the Hallstatt and La Tène periods in West Bohemia.]
  Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2004. 303 s. Památky archeologické. Supplementum, 16. ISBN 80-86124-47-9
  Grant CEP: GA ČR GA404/02/1527
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8002910
  Klíčová slova: hill-settlements * fortified, unfortified, wooden enclosures * ceramic finds
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Die Höhensiedlungen der Hallstatt- und Latènezeit in Westböhmen. Die Naturbedingungen im Untersuchungsgebiet. Höhenfundorte in Westböhmen. Die ältere und jüngere Eisenzeit in Westböhmen: Die Problematik der relativen und absoluten Chronologie. Die zeitliche und kulturelle Einordnung der Funde von den Höhenfundorten HaC-HaD. Belege für landwirtschaftliche Produktion. Belege für Handwerks- und häusliche Produktion. HaC-LTA Höhensiedlungen. LTB-LTD Höhensiedlungen. Die Regionen I-VI in den Stufen HaC-LTA. Fragen zu Kontinuität und Diskontinuität in der spätbronze-, hallstatt- und latènezeitlichen Besiedlung Westböhmens. Südwestböhmen im Überregionalen Verkehrsnetz der Hallstatt- und Frühlatènezeit. Katalog der Höhenfundorte der Hallstatt- und Latènezeit in Westböhmen.

  51 hill-sites with HaC-LTD finds have been analysed in this monography. Catalogue contains the plans, drawings and photograps of the finds and findings situations. In W Bohemia were distinguished 31 fortified hill-sites, 16 unfortified and 4 with wooden enclosures. They are situated in three types of landscape (hilltop, spur, river terrace). The tablets shows the frequency of occupying of the hill-sites in the sequence from the Neolithic to the High Middle Ages. The exact dating within the periods HaC-LTD is based on ceramic complexes of various amount, as well as on finds of metal brooches and other objects. For the morphological analyse of ceramic finds were developed a numeric system. The spatial spread of hill-settlements is studied in relation to the natural environment and the settlement in their neighbourhood. At the beginning of LTB is recognised a rupture in the long continuity of the development.

  Výšinná sídliště doby halštatské a laténské v západních Čechách. Přírodní podmínky v místě výzkumu. Výšinná sídliště v západních Čechách. Starší a mladší doba ledová v západních Čechách: problematika relativní a absolutní chronologie. Otázky kontinuity a diskontinuity v období osídlení západních Čech starší doby bronzové, doby halštatské a laténské. Nadregionální síť kontaktů doby halštatské a rané doby latenské. Katalog nalezišť doby halštatské a laténské.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011417

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.