Počet záznamů: 1  

Evolution of the mock-line of cardiovascular system circuit

 1. 1.
  0103706 - UT-L 20040212 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Chlup, Hynek - Konvičková, S.
  Evolution of the mock-line of cardiovascular system circuit.
  [Vývoj simulační linky okruhu kardiovaskulárního systému.]
  Engineering mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004 - (Zolotarev, I.), s. 36-43. ISBN 80-85918-88-9.
  [National conference with international participation : Engineering mechanics 2004. Svratka (CZ), 10.05.2004-13.05.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA106/04/1181
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919
  Klíčová slova: experimental circuit of the cardiovascular system * analysis of the pressure logging * optimalization arrangement of the experimental circuit
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika

  Simulation line of cardiovascular systém will be designed for setting velocity pulse wave in inserted sample of vein, thinwall tube and identification material properties of wall sample. This is a systemic circuit. 5 circuits were created in which were compared two possible simulations systemic resistance working on different principle. It was observed behaviour of individual line elements and their mutual influence. Done experiments shown optimal arranging of line elements.

  Simulační linka kardiovaskulárního systému je koncipovaná pro stanovení rychlosti průchodu pulsní vlny vloženým vzorkem cévy, tenkostěnné elastické trubice a identifikace materiálových vlastností stěny vzorku. Jde o systémový okruh. Bylo sestaveno 5 testovacích okruhů ve kterých byly porovnány dvě možnosti simulace systémového odporu, pracující na odlišném principu. Bylo sledováno chování jednotlivých prvku linky a jejich vzájemné ovlivňování se. Provedené experimenty určily optimální uspořádání prvků linky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011013

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.