Počet záznamů: 1  

Multiple promoters drive tissue-specific expression of the human M2 muscarinic acetylcholine receptor gene

 1. 1.
  0103082 - FGU-C 20040091 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Krejčí, Alena - Bruce, A. W. - Doležal, Vladimír - Tuček, Stanislav - Buckley, N. J.
  Multiple promoters drive tissue-specific expression of the human M2 muscarinic acetylcholine receptor gene.
  [Mnohočetné promotory pohánějí tkáňově specifickou expresi genu lidského M2 muskarinového acetylcholinového receptoru.]
  Journal of Neurochemistry. Roč. 91, č. 1 (2004), s. 88-98. ISSN 0022-3042. E-ISSN 1471-4159
  Grant CEP: GA AV ČR IAA5011306
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922
  Klíčová slova: M2 muscarinic receptor * neuron-restrictive silence factor * promoter
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 4.824, rok: 2004

  We describe the organization of the human M2 gene and its promoters. We present evidence that there are three distinct human M2 promoters. Analysis of endogenous transcripts revealed that promoter 2 is preferentially used in neuroblastoma cells, whereas promoter 1 in cardiac cells. All promoters are highly conserved across human, mouse, rat and pig. They contain multiple start sites and none possess a TATA-box. In addition, we describe another M2 promoter that is specific for rat. We show that GATA-4 transcription factor binds to two sites within the regulatory regions of the M2 gene using reporter gene assays, electromobility shift assays and mutational analysis

  Popisujeme uspořádání lidského M2 genu a jeho promotoru. Přinášíme důkazy existence tří různých lidských promotorů M2 genu. Analýza endogenních transkriptů ukázala, že promotor 2 je preferenčně využíván v neuroblastomových buňkách, zatímco promotor 1 v srdečních buňkách. Všechny promotory jsou vysoce konzervované u lidí, myší, krys a prasat. Obsahují mnohočetná místa počátku transkripce a žádné z nich nemá TATA box. Navíc popisujeme M2 promotor, který je specifický pro krysu. S pomocí reportérového genu, mutační analýzy a testu elektrické pohyblivosti ukazujeme, že transkripční faktor GATA-4 se váže na dvě regulační místa M2 genu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010414

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.