Počet záznamů: 1  

The Lakes Handbook, volume 1, Limnology and Limnetic Ecology

 1. 1.
  0102757 - UEK-B 20043062 RIV GB eng M - Část monografie knihy
  Pokorný, J. - Květ, Jan
  Aquatic Plants and Lake Ecosystems.
  [Vodní rostliny a jezerní ekosystémy.]
  The Lakes Handbook, volume 1, Limnology and Limnetic Ecology. Oxford: Blackwell Science Ltd, 2003 - (O´Sullivan, P.; Reynolds, C.), s. 309-340. ISBN 0-632-04797-6
  Grant CEP: GA ČR GA206/01/1113
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
  Klíčová slova: Aquatic macrophytes * green algae
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Life forms of aquatic macrophytes, species identification, sampling and biomass determination as well as productivity of aquatic macrophytes,their decomposition rates and nutrient content in biomass are summarised. Ecophysiological role of macrophytes in lake ecosystem is described in terms of oxygen regime and inroganic carbon equilibriums with emphasies on their photosynthesis. Examples of photosynthetic responses to light, temperature, carbon dioxide are given in connection with adaptation to high pH and high oxygen level. Role of macrophytes in dissipation of solar energy by both evapotranspiration and photosynthesis is outlined. Invertebrates associated with both aerial and submerged parts of macrophytes are dealt with. Development of macrophyte stands in relation to anthropogenic impacts from oligotrophic to hypertrophic stages is described. Application of methods of aquatic weed control ů biological, mechanical and chemical is outlined. Representative references are given.

  Publikace shrnuje následující informace o vodních makrofytech: hlavní klíče a pomůcky k determinaci druhů, metody odběru biomasy, určení její hmotnosti a produkce porostů, stanovení rychlosti dekompozice a obsahu živin v biomase. Popsána je též ekofyziologická úloha makrofyt v nádržích, to jest režim kyslíku, systém karbonátových reakcí ve vztahu k fotosyntéze a respiraci. Uvádějí se příklady závislosti fotosyntézy na světelném záření, teplotě, obsahu oxidu uhličitého a jeho formách (zejména schopnost příjmu bikarbonátu). Zdůrazněna je úloha vodních makrofyt, zejména emerzních rostlin v disipaci sluneční energie prostřednictvím evapotranspirace. Popsány jsou též nejdůležitější skupiny bezobratlých na submerzních a natantních rostlinách. Rozvoj porostů makrofyt v nádržích se stoupající trofií je popsán s důrazem na limitaci živin v oligotrofních podmínkách a konkurenci o světlo, oxid uhličitý a úlohu rybí obsádky v podmínkách vysoké trofie.Stručně jsou uvedeny též metody omezování nadměrného rozvoje makrofyt (biologická, mechanická, chemická). Práce uvádí četné citace literatury.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010094

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.