Počet záznamů: 1  

Infinite-dilution solute partition coefficients in a room-temperature ionic liquid-CO2 system from supercritical fluid chromatography

 1. 1.
  0102259 - UIACH-O 20043034 RIV CN eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Planeta, Josef - Roth, Michal
  Infinite-dilution solute partition coefficients in a room-temperature ionic liquid-CO2 system from supercritical fluid chromatography.
  [Měření distribučních konstant nekonečně zředěných solutů v systému tvořeném iontovou kapalinou a oxidem uhličitým pomocí superkritické fluidní chromatografie.]
  ICCT 2004. The 18th IUPAC Conference on Chemical Thermodynamics. Beijing: Chinese Chemical Society, 2004, s. 151.
  [ICCT 2004. The 18th IUPAC Conference on Chemical Thermodynamics. Beijing (CN), 17.08.2004-21.08.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA203/02/1093; GA AV ČR IAA4031301
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4031919
  Klíčová slova: room-temperature ionic liquid * solute partition coefficient * supercritical carbon dioxide
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  Organic salts with melting points near the ambient temperature, or room-temperature ionic liquids (RTILs), have recently received growing attention as environmentally benign solvents for synthesis or extraction. In this contribution, supercritical fluid chromatography has been shown to provide a viable method for rapid acquisition of partitioning data on low-volatility solutes in a RTIL-supercritical carbon dioxide system. Solute partition coefficients will be needed in applications of neoteric, "green", solvent/reaction media systems comprising ionic liquids and supercritical fluids

  Nízkotající organické soli s body tání poblíž pokojové teploty, označované jako iontové kapaliny (RTIL), v poslední době přitahují rostoucí pozornost, protože mohou sloužit jako rozpouštědla pro široké použití v syntézách nebo extrakcích a nepoškozují životní prostředí. Tento příspěvek ukázal, že superkritická fluidní chromatografie je schůdnou a produktivní metodou pro měření distribuce netěkavých organických látek ve dvoufázových systémech tvořených iontovými kapalinami a superkritickým oxidem uhličitým. Tyto údaje budou zapotřebí v aplikacích moderních "zelených" rozpouštědlových systémů tvořených iontovými kapalinami a superkritickými tekutinami
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009614

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.