Počet záznamů: 1  

Predation on artificial nests in relation to the numbers of small mammals in the Krušné hory Mts, the Czech Republic

 1. 1.
  0101758 - UBO-W 20040051 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Šálek, M. - Svobodová, J. - Bejček, V. - Albrecht, Tomáš
  Predation on artificial nests in relation to the numbers of small mammals in the Krušné hory Mts, the Czech Republic.
  [Predace umělých hnízd ve vztahu k početnosti drobných savců v Krušných horách, Česká republika.]
  Folia zoologica. Roč. 53, č. 3 (2004), s. 312-318. ISSN 0139-7893. E-ISSN 1573-1189
  Grant CEP: GA ČR GA206/01/1203; GA AV ČR KSK6005114
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917
  Klíčová slova: predation pressure * alternative prey hypothesis * vole cycles
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 0.536, rok: 2004
  http://www.ivb.cz/folia/53/3/312-318.pdf

  The alternative prey hypothesis suggests that generalist predators switch from their primary prey to secondary when the former is scarce. We tested this hypothesis during a two-year study combining data on predation of ground dummy nests and the numbers of small mammal populations in a highly fragmented landscape in the Krušné hory Mts, the Czech Republic. A significant decrease of small mammal numbers between 2002 and 2003 was followed by a considerable increase of predation on artificial nests from 34% to 76%. Most of the nests (65% of the cases in 2002) were predated by medium-sized mammals such as marten and fox, common in our study area. Only 9% were predated by avian predators (corvids) occurring infrequently in our study area. The results support the alternative prey hypothesis and suggest that in the Krušné hory Mts the nesting success of ground nesting birds may vary strongly from year to year depending on the cycle phase of small mammals, the main prey of dominant predators.

  Hypotéza alternativní kořisti předpokládá, že nespecializovaný predátor přeskočí z primární kořisti na sekundární, pokud je primární kořist vzácná. Testovali jsme predikce této hypotézy během dvouleté studie, jež kombinovala data o predaci umělých hnízd s abundancí drobných savců ve fragmentované krajině Krušných hor. Pokles abundance drobných savců mezi roky 2002 a 2003 byl následován výrazným zvýšením míry hnízdní predace z 34% na 76%. Většina hnízd (65% v roce 2002) byla predována středně velkými savci (liška a kuna). Jen 9% hnízd bylo predováno ptáčími predátory (korvidi), kteří jsou na sledovaných plochách vzácní. Výsledky jsou v souladu s hypotézou alternativní kořisti a naznačují, že v Krušných horách může hnízdní úspěšnost na zemi hnízdících ptáků silně kolísat z roku na rok v závislosti na cyklech drobných savců, hlavní kořisti převažujících predátorů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009164

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.