Počet záznamů: 1  

Bridging Methoxy Groups in NaY, NaX and NaLSX Zeolites

 1. 1.
  0101117 - UFCH-W 20040125 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Bosáček, Vladimír - Vratislav, S. - Dlouhá, M.
  Bridging Methoxy Groups in NaY, NaX and NaLSX Zeolites.
  [Můstkové CH3O skupiny v zeolitech NaY, NaX a NaLSX.]
  Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Roč. 69, č. 8 (2004), s. 1537-1552. ISSN 0010-0765
  Grant CEP: GA ČR GA202/00/1427
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: zeolites * cations in faujasites * 13C MAS NMR spectroscopy
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.062, rok: 2004

  Distribution of chemisorbed methyl groups and sodium cations in the structure of NaY, NaX and NaLSX zeolites was estimated by neutron diffraction. Chemisorbed methyl groups were prepared in the structure by reaction of methyl iodide with reactive sodium cations available in SII and SIII positions of faujasites. Methyl cations CH3+, formed in the reaction, react immediately with the lattice oxygen forming surface bonded methyl groups in bridging configuration. 13C NMR signals of chemisorbed surface species and their linear dependence on the intermediate electronegativity of the zeolite lie in the interval from 53 ppm for most basic CsLSX to 58 ppm TMS for stabilized and acid leached sample of H,NaY-St. Changes in the distribution of structural sodium cations in the lattice after chemisorption of methyl cations have been detected. C-O distances in surface methoxy groups in void cavities were longer than in ordinary crystalline organometallic compounds with bridging methoxyls.

  Distribuce chemisorbovaných CH3 skupin a Na+ kationtů ve strukturách zeolitů NaY, NaX a NaLSX byla určena neutronovou difrakcí. Chemisorbované CH3 skupiny byly ve strukturách připraveny reakcí CH3I s Na+ kationty v SII a SIII polohách faujasitů. Kationty CH3+ vznikající v reakci reagují pak bezprostředně s mřížkovými kyslíky a tvoří povrchově vázané CH3 skupiny v můstkové konfiguraci. Lineární závislost 13C NMR signálů chemisorbovaných povrchových spécií na průměrné elektronegativitě zeolitů (dle Sandersona) leží od 53ppm pro nejbazičtější CsLSX až 58ppm pro stabilizovaný kyselý zeolit HNaY-St. Byly prokázány změny v distribuci Na+ kationtů v mřížce po chemisorpci CH3O+ iontů. Vzdálenosti C-O v povrchových můstkových CH3O-skupinách byly větší než v běžných organo-metalických krystalických sloučeninách. Chemisorbované CH3 byly lokalizovány u O1,O4-typů mřížkových kyslíků. Bylo diskutováno rozštěpení NMR signálu povrchových CH3O v NaX a Nalez.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008580

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.