Počet záznamů: 1  

A Comparative icMRCI Study of some NO+, NO and NO- Electronic Ground State Properties

 1. 1.
  0101096 - UFCH-W 20040100 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Polák, Rudolf - Fišer, J.
  A Comparative icMRCI Study of some NO+, NO and NO- Electronic Ground State Properties.
  [Srovnávací icMRCI studie některých vlastností základních elektronových stavů NO+, NO a NO-.]
  Chemical Physics. Roč. 303, č. 1 (2004), s. 73-83. ISSN 0301-0104. E-ISSN 1873-4421
  Grant CEP: GA ČR GA203/01/1274
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: nitric oxyde and its ions * electric field gradient * electric dipole moment
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.316, rok: 2004

  Potential energy, electric field gradient (EFG) at both nuclei, and electric dipole moment functions for the electronic ground states of NO+, NO and NO- were calculated at the internally contracted multireference configuration interaction (icMRCI) level using augmented correlation-consistent basis sets. The changes in the EFGŽs with internuclear separation R were used to interpret the character of bonding in the triad of NO species. The vibrational dependences of the electric properties were estimated and the EFGŽs were employed to determine the 14N nuclear quadrupole coupling constants. The effects of the choice of the basis set and reference configuration space were investigated. While the results obtained for NO+ and NO served primarily to assess the quality of calculations by comparison with available experimental and theoretical data, new information was obtained on NO-, including electric property functions and some notions about the existence of metastable states.

  Pomocí metody vnitřně kontrahované multireferenční konfigurační interakce byly vypočteny funkce potenciální energie, gradientu elektrického pole (EFG) na obou jádrech a elektrického dipólového momentu systémů NO+, NO a NO- v elektronovém základním stavu. Změn v EFG s mezijadernou vzdáleností R bylo využito k interpretaci charakteru chemické vazby. Byla určena vibrační závislost elektrických vlastností, hodnot EFG bylo použito ke stanovení konstant 14N jaderné kvadrupólové vazby. Byl studován vliv volby báze atomových orbitalů a referenčního konfiguračního prostoru na vypočtené hodnoty. Zatímco výsledky pro NO a NO+ posloužily hlavně k posouzení přesnosti výpočtů, nové informace byly získány pro NO-, týkající se elektrických vlastností a existence metastabilních stavů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008563

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.