Počet záznamů: 1  

Blocking Effect of a Phospholipid Monolayer on Ion Transfer at a Liquid | Liquid Interface and its Electrochemical Control

 1. 1.
  0101076 - UFCH-W 20040079 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Maeda, K. - Yoshida, Y. - Goto, T. - Mareček, Vladimír
  Blocking Effect of a Phospholipid Monolayer on Ion Transfer at a Liquid | Liquid Interface and its Electrochemical Control.
  [Blokovací efekt fosfolipidové monovrstvy na přenos iontů na kapalném rozhraní.]
  Journal of the Electroanalytical Chemistry and Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry. Roč. 567, 1/2 (2004), s. 317-323. ISSN 0022-0728
  Grant CEP: GA MŠMT ME 510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: liquid | liquid interface * phospholipid monolayer * ion transfer voltammetry
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 2.228, rok: 2004

  The transfer of K+ facilitated by dibenzo-18-crown-6 was examined voltammetrically at an interface between water containing La3+, Eu3+ or Yb3+ and 1,2-dichloroethane, DCE, containing distearoyl L- alpha -phosphatidylcholine, DSPC. The reversible wave for the transfer of K+ from water to DCE vanished owing to the formation of a compact layer at the interface, which was caused by the complex formation of lanthanide ion with DSPC monolayer. The blocking effect was enhanced in the order of La3+ < Eu3+ < Yb3+. The complex formation constants were approximately evaluated based on the decrease of voltammetric current. The inhibition of reversible wave was accompanied by the appearance of a new voltammetric peak at more positive potentials for the restoration of K+ transfer corresponding to the destruction of the compact layer. The peak potential of the new wave shifts positively with an increase of pH and the concentration of lanthanide ion.

  Voltametricky byl studován přenos K+ podporovaný dibenzo-18-crown-6 na rozhraní mezi vodou obsahující La3+, Eu3+ nebo Yb3+ a 1,2-dichloroethanem (DCE) obsahujícím distearoyl L-α-fosfatidylcholin (DSPC). Reverzibilní vlna pro přenos K+ z vody do DCE zmizela v důsledku tvorby kompaktní vrstvy na povrchu způsobené tvorbou komplexu lanthanového iontu s DSPC monovrstvou. Blokovací efekt vzrůstal v pořadí La3+<Eu3+< Yb3+. Konstanty tvorby komplexu byly stanoveny na základě poklesu voltametrického proudu. Potlačení reverzibilní vlny bylo provázeno vznikem nového voltametrického píku u kladnějších potenciálů pro obnovení přenosu K+ , což odpovídá rozrušení kompaktní vrstvy. Potenciál píku nové vlny se posouval ke kladným hodnotám se vzrůstem pH a koncentrace lanthanidového iontu. Byl rovněž prostudován blokovací efekt na přenos iontů tetraethylamonia, bis(tributylamonium)propanu, ClO4- nebo 1,5-naftalendisulfonátu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008543

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.