Počet záznamů: 1  

Lithium Storage in Nanostructured TiO2 Made by Hydrothermal Growth

 1. 1.
  0101020 - UFCH-W 20040009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kavan, Ladislav - Kalbáč, Martin - Zukalová, Markéta - Exnar, I. - Lorenzen, V. - Nesper, R. - Grätzel, M.
  Lithium Storage in Nanostructured TiO2 Made by Hydrothermal Growth.
  [Ukládáni lithia v TiO2 nanostrukturách, připravených hydrotermálním růstem.]
  Chemistry of Materials. Roč. 16, - (2004), s. 477-485. ISSN 0897-4756. E-ISSN 1520-5002
  Grant CEP: GA ČR GA203/03/0824; GA MŠMT(CZ) 1P04OCD14.10
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: lithium * nanostructured TiO2 * Li insertion
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 4.103, rok: 2004

  Nanostructured titania materials were prepared from TiCl4 via autoclaving in 10 M NaOH at 250oC and subsequent treatment in aqueous and/or acidic media. XRD and Raman spectroscopy evidenced the presence of anatase as the main phase, but most materials contained also some XRD-silent component. Cyclic voltammograms of lithium insertion demonstrate two pairs of reversible pseudocapacitive peaks (S-peaks) in addition to the ordinary peaks of diffusion-controlled Li insertion into the anatase lattice. The occurrence of S-peaks is associated with the nanosheet- and/or nanotubular morphology of the materials. This structure developed at hydrothermal conditions via exfoliation of the layered Na+/H+ titanate precursors. The S-peaks were suggested to be the signatures of quantum-size confinement in titania nanosheets. The nanosheet-containing materials are reducible by n-butyllithium to cubic LiTiO2 (at conditions, when the ordinary nanocrystalline anatase gives only the orthorhombic Li0.5TiO2).

  Nanostruktury z oxidu titaničitého byly připraveny v autoklávu z TiCl4 a 10 M NaOH při 250oC a následným opracováním ve vodném a kyselém prostředí. Rentgenová difrakce a Ramanova spektroskopie dokazují přítomnost anatasu jako hlavní komponenty, avšak většina materiálů obsahují další složky, které se neprojevují na rtg difrakci. Cyklická voltametrie inserce lithia prokázala přítomnost dvou párů reversibilních pseudokapacitních maxim (S-maxim), která doprovázejí obvyklá maxima difuzí řízené inserce lithia. S-maxima se objevují u materiálů, které mají morfologii nanodestiček nebo nanotub. U těchto materiálů se uplatňují efekty kvantové velikosti částic. Nanodestičky jsou redukovatelné butyl lithiem až na LiTiO2. Za obodnbých podmínek poskytuje nanokrystalický anatas pouze orthorombický Li0.5TiO2.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008494

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.