Počet záznamů: 1  

Synthesis and Electrochemical Reduction of Methyl 3-halo-1-benzothiophene-2-carboxylates

 1. 1.
  0101018 - UFCH-W 20040007 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Rejňák, M. - Klíma, Jiří - Svoboda, J. - Ludvík, Jiří
  Synthesis and Electrochemical Reduction of Methyl 3-halo-1-benzothiophene-2-carboxylates.
  [Syntéza a elektrochemická redukce methyl-3-halo-1-benzothiofen-2-carboxylátů.]
  Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Roč. 69, č. 1 (2004), s. 242-260. ISSN 0010-0765
  Grant CEP: GA ČR GA202/02/0840; GA AV ČR IAA4040304
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: halobenzothiophenes * voltammetry * biaryls
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 1.062, rok: 2004

  A preparative method for synthesis of the new 3-iodo derivative was elaborated. Electrochemical behaviour of methyl 3-halo-1-benzothiophene-2-carboxylates 1-3 (chloro-, bromo-, iodo-), their reduction and dimer products 4,5 has been investigated at mercury and platinum electrodes using polarography, cyclic voltammetry and RDE methods in non-aqueous dimethylformamide. The reduction in divided cells follows the ECE mechanism, where the primary radical anion is split into halogenide anion and neutral heterocyclic radical, which is immediately reduced by the second electron and protonated. The only reduction product is the HBT (5), whereas the EDim mechanism leading to the dimeric species 4 was not observed at above conditions. Reduction of 1-3 on platinum causes formation of a blocking film on the electrode. Sonication during electrolysis successfully reactivates the electrode.

  Elektrochemicky byla prostudována redukce 3-halo-1-benzothiofen-2-carboxylátů 1-3 (chloro-, bromo-, jodo-), jejich dimérů a redukčních produktů (4,5) na rtuťových a platinových elektrodách v bezvodém dimethylformamidu pomocí polarografie, cyklické voltametrie a voltametrie na RDE. (Za tímto účelem byla vypracována syntetická metoda pro přípravu nových 3-jodo derivátů.) Redukce látek 1-3 probíhá ECE mechanismem. Na platinových elektrodách se při redukci tvoří film pasivující elektrodu. Sonikace během elektrolýzy účinně odstraňuje blokující vrstvu a reaktivuje elektrodu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008492

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.