Počet záznamů: 1  

Humanista ve službách republiky: K výročí Emila Svobody

 1. 1.
  0500032 - ÚSP 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Eliáš, Karel
  Humanista ve službách republiky: K výročí Emila Svobody.
  [Humanist in the Service of the Republic: The Anniversary of Emil Svoboda.]
  Právník. Roč. 157, č. 10 (2018), s. 826-836. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Emil Svoboda * Czechoslovakia * civil law * legal philosophy * sociology of law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law

  Autor pojednává o životě a díle profesora občanského práva a právní filosofie na Karlově univerzitě Emila Svobody (1878–1948). Svoboda byl mimořádný svým filosofickým založením, hlásil se k učení Arthura Schopenhauera a k Masarykovu humanismu. Na právo nahlížel sociologicky a psychologicky. Měl za to, že je nezbytné hodnotit právo především eticky. Tím se vymykal z juristické dogmatiky, která tehdy dominovala. Jako přesvědčený demokrat, republikán a zastánce svobody se zapojil do služeb Československé republice. Pomáhal založit právnickou fakultu v Bratislavě (1919), podílel se na přípravě osnovy občanského zákoníku. Po zkušenostech s krizí demokracie, nacistickou okupací českých zemí a světovou válkou se nechal zlákat vidinou poválečného utopismu lepšího světa. Zemřel dříve, než komunisté v Československu zaměnili naplňování ideálu socialismu za státní teror, a nedožil se tak zklamání svých nadějí.

  The author deals with the life and work of a Professor of Civil Law and Legal Philosophy at Charles University Emil Svoboda (1878–1948). Svoboda was extraordinary in his philosophical foundations, he related to Arthur Schopenhauer and to Masaryk’s humanism. He viewed the law from a sociological and psychological positions. He was convinced it was necessary to evaluate the law primarily ethically. Thus he found himself outside the legal dogmatics that dominated the legal discourse at that time. As a convinced democrat, Republican and supporter of freedom, he served the Czechoslovak Republic. He helped to establish a law school in Bratislava (1919), he was involved in preparing the curriculum of the Civil Code. After experiencing the crisis of democracy, the Nazi occupation of the Czech lands and the world war, he was tempted by the vision of a post-war ideas of better world. He died before the Communists in Czechoslovakia confused the fulfilment of the ideals of socialism for state terror, and did not get so disappointed in his hopes.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292196
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  4.Eliáš_826-836_10_2018.pdf1224 KBVydavatelský postprintvyžádat
   
Počet záznamů: 1