Počet záznamů: 1  

Pohlavní rozdíly v citlivosti srdečního svalu k ischemicko--reperfuznnímu poškození – úloha mitochondrií.

 1. 1.
  0545529 - FGÚ 2022 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Ošťádal, Bohuslav - Drahota, Zdeněk - Ošťádal, P. - Neckář, Jan
  Pohlavní rozdíly v citlivosti srdečního svalu k ischemicko--reperfuznnímu poškození – úloha mitochondrií.
  [Sex differences in cardiac tolerance to ischemia-reperfusion injury – the role of mitochondria.]
  Cor et Vasa. Roč. 63, č. 3 (2021), s. 351-358. ISSN 0010-8650
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-03207S
  Institucionální podpora: RVO:67985823
  Klíčová slova: estrogen * heart * ischemia-reperfusion injury * mitochondria * sex differences
  Obor OECD: Physiology (including cytology)
  Způsob publikování: Open access
  https://e-coretvasa.cz/artkey/cor-202103-0009_sex-differences-in-cardiac-tolerance-to-ischemia-reperfusion-injury-the-role-of-mitochondria.php

  Experimentální i klinická pozorování prokázala, že struktura a funkce mužského a ženského (resp. samčího
  a samičího) srdce se významným způsobem liší, a to jak za fyziologických, tak patologických podmínek.
  Významné pohlavní rozdíly v citlivosti srdečního svalu k ischemii jsou toho nejlepším dokladem: dospělé
  mužské srdce je ve srovnání s ženským (do menopauzy) podstatně citlivější. Závažnost těchto rozdílů potvrzuje
  fakt, že množství prací, které se touto problematikou zabývají, v posledních letech strmě stoupá.
  Detailní molekulární a buněčné mechanismy odpovědné za pohlavní rozdíly na své objasnění teprve čekají,
  je však zřejmé, že odlišnosti není možno vysvětlit pouze účinkem estrogenů. V posledních letech se objevila
  nová nadějná hypotéza, jež naznačuje, že na pohlavních rozdílech v odolnosti srdečního svalu k nedostatku
  kyslíku se mohou výrazným způsobem podílet mitochondrie. Jedno je však jisté: pohlavní rozdíly jsou tak
  závažné, že by na ně měl být již dnes brán zřetel v klinické praxi při volbě optimálních diagnostických a léčebných
  postupů.

  Experimental and clinical studies have clearly demonstrated signifi cant sex differences in myocardial structure and function under normal and pathological conditions. The best examples are signifi cant sex differences in cardiac tolerance to ischemia-reperfusion injury: adult male hearts are more susceptible as compared to pre-menopausal female heart. The importance of these fi ndings is documented by the increasing number of publications on this topic during the last years. Detailed cellular and molecular mechanisms, responsible for sex differences are, unfortunately, still not known, it has been stressed that estrogens are not the only factor involved. Recently, a new hypothesis has been developed, suggesting an important role of cardiac mitochondria. One is clear already today: sex differences are so important that they should be taken into consideration in the clinical practice for the selection of the optimal diagnostic and therapeutic strategy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0322218

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.