Počet záznamů: 1  

Zlepšení vlastností brýlových čoček pomocí diamantu podobného uhlíku

 1. 1.
  0540730 - FZÚ 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Písařík, Petr - Remsa, Jan - Mikšovský, Jan
  Zlepšení vlastností brýlových čoček pomocí diamantu podobného uhlíku.
  [Improving the properties of spectacle lenses with a diamond-like carbon.]
  Jemná mechanika a optika. Roč. 64, 11-12 (2019), s. 388-391. ISSN 0447-6441
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1409
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: diamond like carbon * spectacle lenses * surface modification * transmittance * wear-resistance
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://jmo.fzu.cz/sites/jmo.fzu.cz/files/oldweb/2020/2020-11-12/JMO_20_11-12_obsah.pdf

  Diamantu podobné uhlíkové (DLC) vrstvy mají vynikající biokompatibilní vlastnosti a díky své vysoké tvrdosti a vysoké propustnosti ve viditelné i IR oblasti spektra je lze použít i v aplikacích oční optiky. V tomto článku byla studována propustnost a odolnost proti opotřebení různých komerčních brýlových čoček s povrchovou úpravou a čoček potažených DLC vrstvou.Propustnost čoček je závislá na základním materiálu čočky a na její povrchové úpravě. Všechny komerčně vyráběné čočky měly propustnost 90±5 %, zatímco propustnost čoček potažených DLC byla asi o 15 % nižší. Odolnost proti poškození je hodně závislá na povrchové úpravě. Zde bylo dosaženo pro DLC vrstvy podobných nebo lepších výsledků jako pro nejlepší komerčně vyráběné čočky.

  Diamond like carbon (DLC) layers exhibit excellent biocompatible properties and because of high hardness and transmittance in VIS-IR range it is possible to utilize this material in ophthalmic optics field. In this paper, we present our study on transmittance and wear resistance of different commercial spectacle lenses with surface coatings and lenses with newly fabricated DLC layers. The lens transmittance is dependent on lens material and its surface coating. All commercially manufactured lenses exhibit transmittance 90 ± 5 %, while the transmittance of DLC coated lenses was 15 % lower. Wear resistance is extremely dependant on the coating. We were able to reach same or better results than the best commercially manufactured lenses.

  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318347

   
   
Počet záznamů: 1