Počet záznamů: 1  

Seismické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2020 a sledování stability komory K1

 1. 1.
  0535638 - ÚGN 2021 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Kaláb, Zdeněk - Lednická, Markéta - Kaláb, Tomáš
  Seismické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2020 a sledování stability komory K1.
  [Seismic loading of Jeroným Mine near Čistá in 2020 and chamber K1 stability observing.]
  1. - Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., 2020. 15 s.
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: seismic loading * distributed measurement system * mining water * Jeroným Mine
  Obor OECD: Environmental and geological engineering, geotechnics

  Výzkumná zpráva popisuje výsledky seismologického monitoringu v Dole Jeroným v Čisté v roce 2020. Stručně jsou komentovány také hlavní výsledky monitorování geotechnických parametrů v podzemních prostorách pomocí distribuovaného měřicího systému, jmenovitě stabilita komory K1 a pohyb hladiny důlních vod v delším časovém období. Stručně je popsáno měření pohybu na puklině v komoře K1 a měření objemové aktivity radonu.

  This research report describes results of seismological monitorning in the Jeroným Mine near Čistá in 2019. Main results from monitoring of geotechnical parameters using distributed measurement system are briefly presented, namely stability of chamber K1 and movement of mine water level in long time period. The measurement of motion on the crack in K1 chamber and the measurement of radon volume activity are briefly described.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313601

   
   
Počet záznamů: 1