Počet záznamů: 1  

Laserový systém v uspořádání nestabilního optického rezonátoru poskytující tvarovaný profil intenzity výstupního svazku a způsob jeho vytvoření

 1. 1.
  0519843 - FZÚ 2020 RIV cze P - Patentový dokument
  Hein, J. - Körner, J. - Lucianetti, Antonio - Mocek, Tomáš
  Laserový systém v uspořádání nestabilního optického rezonátoru poskytující tvarovaný profil intenzity výstupního svazku a způsob jeho vytvoření.
  [Laser system in an unstable optical resonator arrangement providing a shaped output beam intensity profile and the method of forming it.]
  2019. Vlastník: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 31.07.2019. Číslo patentu: 307955
  Grant CEP: GA MŠk LO1602; GA MŠk LM2015086
  GRANT EU: European Commission(XE) 739573 - HiLASE CoE
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: unstable laser resonator * mode shaping * high-energy class solid state lasers * spatially tailored gain distribution
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307955.pdf

  Tento vynález se týká laserového systému a metody pro generování definovaného prostorově tvarovaného laserového svazku v nestabilním laserovém rezonátoru. Laserový systém pro tvarování módu laserového svazku (7) v nestabilním laserovém rezonátoru obsahuje aktivní médium (3), které zahrnuje oblast buzení (4), přičemž distribuce zisku se generuje prostřednictvím prostorového profilu intenzity svazku (7) optického buzení. Příčný rozměr svazku (7) je menší než odpovídající rozměr aktivního laserového média (3). V preferovaném provedení může systém dále zahrnovat koncové buzení za účelem zavedení prostorově tvarovaného svazku optického buzení (6) do aktivního média (3), a/nebo aktivní nebo pasivní prvek pro úpravu ztrát v rezonátoru, a/nebo prostředky výstupního vyvázání laserového svazku z uvedeného nestabilního rezonátoru. Systém dle tohoto vynálezu je schopný generovat homogenní profil svazku.

  The invention is a laser system and a method of generating a defined spatially shaped laser beam in an unstable laser resonator. The laser system for shaping the laser beam mode (7) in an unstable laser resonator comprises an active medium (3) of an excitation region (4), where the gain distribution is generated by the spatial intensity profile of the optical excitation beam (7). The transverse dimension of the beam (7) is smaller than the corresponding dimension of the active laser medium (3). Preferably, the system can also comprise a terminal excitation to introduce a spatially shaped optical excitation beam (6) into the active medium (3), and / or an active or passive element for modifying losses in the resonator, and / or a means of output binding of laser beam from the unstable resonator. The system of the invention can generate a homogeneous beam profile.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304829

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.