Počet záznamů: 1  

INDIHU Mind: virtuální znalostní báze

 1. 1.
  0519528 - KNAV 2020 RIV CZ cze L4 - Software
  Lhoták, Martin - Foltýn, T. - Polišenský, J. - Wančová, N. - Krupičková, Šárka - Novák, David - Gergelová, Barbora - Suchomelová, Marcela - Léwová, Dana - Malínek, Vojtěch - Křížová, Jana - Roháček, Jiří
  INDIHU Mind: virtuální znalostní báze.
  [INDIHU Mind: virtual knowledge base.]
  Interní kód: INDIHU Mind ; 2019
  Technické parametry: Webová aplikace využívající open source komponenty programovaná v jazyce java, k využití je nutné použít standardní webový prohlížeč splňující standardy W3C např. Chrome nebo Firefox
  Ekonomické parametry: Volně dostupné řešení je ekonomicky výhodné pro všechny uživatele z řad vědeckých pracovníků a odborné veřejnosti, jelikož nemusí vynakládat prostředky na jejich licencování
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02B039
  Klíčová slova: virtual knowledge base * digital humanities * infrastructure for arts and humanities
  Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
  Obor OECD: Library science
  https://mind.indihu.cz/

  Software je primárně určen pro vědecké pracovníky, studenty a odbornou veřejnost z oblasti sociálních a humanitních věd, kteří je mohou využívat pro práci s informacemi a daty týkajích se jejich vědecké a odborné činnosti jako svou osobní znalostní bázi.

  The software is primarily intended for researchers, students and the professional community from the social sciences and humanities who can use it to work with information and data related to their scientific and professional activities as their personal knowledge base.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304516
   
Počet záznamů: 1