Počet záznamů: 1  

Idea transcendence jako prostředek revize marxistického myšlení

 1. 1. 0482319 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Černý, Jan
  Idea transcendence jako prostředek revize marxistického myšlení.
  [The Idea of Transcendence as a Means of the Revision of the Marxist Thought.]
  Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Praha: Filosofia, 2017 - (Landa, I.; Mervart, J.), s. 175-202. ISBN 978-80-7007-481-7
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23046S
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Marxism * Christianity * Czech philosophy * transcendence
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology

  Text zkoumá motiv transcendence jako jeden ze sporných bodů marxisticko-křesťanského dialogu, který probíhal v Československu zejména v 60. letech 20. století. Podává typologii přístupů českých marxistů k motivu transcendence, jak se promítal především do jejich antropologií. Tím, co různé přístupy k myšlence transcendence sjednocuje, je úsilí o humanizaci marxistické eschatologie, o hlubší promýšlení vztahu individuální existence a její dějinné transcendence.

  The text examines the motive of transcendence as one of the disputed points of the Marxist-Christian dialogue, which took place in Czechoslovakia primarily in 1960s. It offers a typology of the approaches of the Czech Marxist thinkers with regard to the motive of transcendence as shaping, first of all, their anthropologies. Different approaches to the idea of transcendence can be subsumed into an endeavour to humanize Marxist eschatology, to think more deeply about the relation between an individual human existence and their transcendence in history.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277889