Počet záznamů: 1  

Způsob měření depozičního nízkotlakého plazmatu s využitím vlnové rezonance elektronové cyklotronové vlny a zařízení k provádění tohoto způsobu

 1. 1.
  0476548 - FZÚ 2017 RIV cze P - Patentový dokument
  Hubička, Zdeněk - Čada, Martin - Kment, Štěpán - Olejníček, Jiří - Adámek, Jan - Straňák, Vítězslav
  Způsob měření depozičního nízkotlakého plazmatu s využitím vlnové rezonance elektronové cyklotronové vlny a zařízení k provádění tohoto způsobu.
  [A method of measuring deposition low pressure plasma using wave resonance of electron cyclotron waves and a device for performing this method.]
  2017. Vlastník: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 31.05.2017. Číslo patentu: 306799
  Grant CEP: GA TA ČR TA03010743
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: plasma deposition * electrone-cyclotrone wave * acoustic emission
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Obor OECD: Fluids and plasma physics (including surface physics)
  https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10195504&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

  Byl realizován způsob měření parametrů nízkotlakého plazmatu, které se používá pro různé aplikace jako je plazmatická depozice tenkých vrstev, plazmové leptání, plazmové iontové zdroje atd. a týká se způsobu měření s využitím vlnové rezonance elektronové cyklotronové vlny a zařízení k provádění tohoto způsobu.Měřící systém je součástí zařízení pro přípravu detekčních struktur akustické emise.

  A method for measuring low-pressure plasma parameters used for various applications such as plasma thin film deposition, plasma etching, plasma ion sources, etc., has been realized and corresponds to the method of measurement using wave resonance of electrone-cyclotrone wave and device for realization of this method. The measurement system Is part of the device for the preparation of acoustic emission detection structures.

  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0273025
   
Počet záznamů: 1