Počet záznamů: 1  

Šimon od Bílého lva: den pražského měšťana v době vymknuté z kloubů

 1. 1.
  0470499 - FLÚ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Musílek, Martin
  Šimon od Bílého lva: den pražského měšťana v době vymknuté z kloubů.
  [Simon of the White Lion: A Day of a Prague Burgher in the Hussite Period.]
  Staletá Praha. Roč. 32, č. 2 (2016), s. 2-27. ISSN 0231-6056
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Prague-Old Town * Simon of the White Lion * Hussite rebellion * medieval town * rural estates * libraries
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Šimon od Bílého lva patřil nejen k předním pražským měšťanům a husitským politikům, ale byl zároveň i obchodníkem, literátem a známým bibliofilem, tedy na svou dobu člověkem mimořádným a vybočujícím z naší představy o typickém pražském měšťanu své doby. Reprezentace, rodinné vazby, držba venkovských statků a vztahy se šlechtou, užívání znaků apod. – to všechno jsou okruhy, jež lze při výzkumu městského prostředí sledovat. Zároveň můžeme na příkladu Šimonovy osoby upozornit na různé typy pramenů, které nám umožňují rozkrývat život pozdně středověkého měšťana, včetně jejich specifické a mnohdy velmi limitující schopnosti výpovědi.

  Simon of the White Lion belonged not only to the eminent Prague citizens and Hussite politicians, but he was also a merchant, a writer and a known bibliophile, i.e. an outstanding man in his period deviating from our vision of a typical Prague burgher of that time. Representation, family relations, ownership of rural estates, connections with nobility, use of a coat of arms etc. – these are circumstances, which can be observed during a research of the towns' environment. Example of Simons' personality can draw attention to various types of sources, which enable one to uncover the life of a late medieval burgher, despite their specific and often very limited ability of testimony.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0268120

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.