Počet záznamů: 1  

Ichtyologický průzkum VN Nýrsko a Karhov a odhad početnosti, věkového složení a dynamiky tření populace bolena dravého v nádrži Želivka–Švihov v r. 2015.

 1. 1.
  0466594 - BC 2017 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Vašek, Mojmír - Soukalová, Kateřina - Kočvara, Luboš - Blabolil, Petr - Baran, Roman - Frouzová, Jaroslava - Koliada, Ievgen - Muška, Milan - Šmejkal, Marek - Draštík, Vladislav - Kolařík, T. - Prachař, Zdeněk - Sajdlová, Zuzana - Vebrová, L. - Vejřík, Lukáš - Kubečka, Jan
  Ichtyologický průzkum VN Nýrsko a Karhov a odhad početnosti, věkového složení a dynamiky tření populace bolena dravého v nádrži Želivka–Švihov v r. 2015..
  [Ichthyological surveys of the Nýrsko and Karhov reservoirs and investigations of abundance, age composition and spawning dynamics of asp population in the Želivka Reservoir in 2015.]
  České Budějovice: Povodí Vltavy, s. p., Praha 5, 2016. 74 s.
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: ecological status * fish monitoring * water management * lake ecosystems
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie

  Prostřednictvím bentických a pelagických mnohoočkových tenatových sítí byl proveden průzkum rybích společenstev v nádržích Nýrsko a Karhov. Třecí hejno bolena dravého v nádrži Želivka–Švihov bylo označeno individuálními čipovými značkami a sledována byla početnost a chování dospělých bolenů na hlavních trdlištích nádrže. Odhadnuta byla celková velikost dospělé populace bolena dravého v nádrži Želivka–Švihov. Stanoveny byly roční délkové a hmotnostní přírůstky dospělých bolenů v nádrži Želivka–Švihov.

  The species composition and the relative abundance and biomass of fish communities in the Nýrsko and Karhov reservoirs were evaluated by means of standardised multimesh gillnets. The spawning stock of asp in the Želivka Reservoir was individually marked using PIT tags and the density and behaviour of tagged fish at the main spawning grounds were examined through the whole spawning season. The total number of reproducing individuals in the asp population was estimated. The sex-specific length and weight growth rates of adult asp in the Želivka Reservoir were also calculated.


  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264860
   
Počet záznamů: 1