Počet záznamů: 1  

Složení a vlastnosti organické hmoty v jílovci sladkovodního spodního cenomanu (perucké vrstvy) z úbočí Litického Chlumu v Záměli, východní Čechy

 1. 1.
  0398222 - ÚGN 2014 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Martinec, Petr - Sýkorová, Ivana - Havelcová, Martina - Trejtnarová, Hana - Šulc, Alexandr - Kubina, Lukáš
  Složení a vlastnosti organické hmoty v jílovci sladkovodního spodního cenomanu (perucké vrstvy) z úbočí Litického Chlumu v Záměli, východní Čechy.
  [Composition and properties of organic matter in freshwater clays of the lower Cenomanian ( Peruc Mbrs ) from the slope of Litice Chlum in Zamel , East Bohemia.]
  9. česko - polská konference Geologie uhelných pánví. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2013 - (Kožušníková, A.; Ruppenthalová, L.), s. 79-89. Documenta Geonica, 2013, 1. ISBN 978-80-86407-41-8.
  [Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /9./. Ostrava (CZ), 15.10.2013-17.10.2013]
  Grant CEP: GA MŠk ED2.1.00/03.0082; GA ČR(CZ) GA13-18482S
  Institucionální podpora: RVO:68145535 ; RVO:67985891
  Klíčová slova: kaolinite claystone * Peruc Mbr * Lower Cenomanian sediments
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  Cenomanské sedimenty s uhelnými slojkami nebo jílovci s dispergovanou organickou hmotou se na území České republiky krátkodobě těžily ve středních Čechách, Skutče u Turnova, Jičína, Letovic, na úbočí Litického Chlumu a dále na Sopotnicku a Libchavsku a na Moravě u Boskovic a Moravské Třebové. V případě většiny ložisek byly provedeny pouze průzkumné práce. Uhlí bylo využíváno jako příležitostná energetická surovina, popelnaté uhlí, uhelnaté jílovce a jílovce jako keramická surovina a pyritizované uhelné jílovce k výrobě kamence (HAVLENA 1964). Ve Vamberku se tato surovina používala v kamnářství (místní tradiční výrobek „vamberecká kamna“). Uhelné slojky byly na některých místech v okolí Moravské Třebové příležitostně těženy spolu s jílovci jako surovina pro výrobu šamotu (VACHTL, 1962). Ve studované oblasti, na Vrbici u Doudleb nad Orlicí, byl učiněn v minulosti pokus o těžbu slojky (MARTINEC 2009). Cenomanské sedimenty s organickou hmotou jsou zajímavým sladkovodním genetickým fenoménem a jejich studium přináší nové poznatky o sedimentaci, paleoprostředí a rostlinném materiálu ve východočeské křídě.

  The new finding of coal bearing kaolinite claystone in the Peruc Mbr occurring at the western hillside of Litice Chlum Hill in Zamel near Potstejn has contributed to expanding our knowledge of Czech Republic‘s Lower Cenomanian sediments. The petrographic and chemical investigation was focused on elucidating the composition of the fine-grained sediment and the origin of the organic matter present therein. However, the forms of organic matter preserved in the claystones bring evidence of the existence of an overlay of plant origin of which the residues may have been carried by water and wind to the vicinity of Lower Cenomanian riverbeds. The greater abundance of inertinite macerals coupled with the presence of semicoke representing the remains of incomplete combustion occurring during wildfires also documents the occurrence of polycyclic aromatic hydrocarbons and the distribution of n-alkanes exhibiting an unusual maximum.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0225764

   
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  UGN_0398222.doc172.3 MBAutorský preprintpovolen
   
Počet záznamů: 1