Počet záznamů: 1  

Automatický měřící systém pro simultánní analýzy PIXE, RBS, PIGE a PESA na bázi LabView pro digitální moduly fy XIA Pixie4 a XMAP

 1. 1.
  0397799 - ÚJF 2014 RIV CZ cze L4 - Software
  Novotný, Jiří - Havránek, Vladimír
  Automatický měřící systém pro simultánní analýzy PIXE, RBS, PIGE a PESA na bázi LabView pro digitální moduly fy XIA Pixie4 a XMAP.
  [Automatic measuring system for simultaneous analysis PIXE, RBS, PIGE and PESA on LabView base for XIA digital modules Pixie4 and XMAP.]
  Interní kód: PIXE-F1 ; 2013
  Technické parametry: SW může pracovat pouze se stejným HW pro který je napsán. Adapace na jiný HW je možná, ale vyžaduje rozsáhlejší úpravu kódu.
  Ekonomické parametry: Zjednodušení, zpřesnění a zpřehlednění anlýz; archivace i zpracování spektrální dat; výrazné ušetření strojového času urychlovače Tandetron
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP108/12/G108; GA MŠk(XE) LM2011019
  Institucionální podpora: RVO:61389005
  Klíčová slova: IBA * Pixie4 * Carousel * data acquisition * nuclear spectroscopy
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  http://neutron.ujf.cas.cz/cs/lnam/item/135-publication

  Počítačový kód na bázi LabView umožňuje plnou manuální i automatickou kontrolu měření metodami IBA (Ion Beam Analysis), zejména pomocí metod PIXE, RBS, PIGE a PESA i v simultánním módu v multifunkční terčíkové komoře umístěné na iontové trase +30o na urychlovači Tandetron 4130MC v ÜJF . Kód ovládá polohování vorků pomocí 4-osého manipulátoru vzorků, nabírání a zobrazení spekter až z osmi spektroskopických tras prostřednictvím modulů XIA (Pixie4 a XMAP), kontroluje a registruje intensitu svazku a fluenci iontů pomocí vnějšího a vnitrního monitoru svazku, ovládá kameru a focení vzorků pro ověření polohy a stavu vzorku po skončení měření, přehledně ukládá naměřená spektra i podmínky měření ve formátech potřebných pro další analýzu. Tento měřicí systém výrazně zpřesňuje a zrychluje prováděná měření, zpřehledňuje archivaci dat a zjednodušuje následné vyhodnocení naměřených spekter . Kód je vhodný jak pro jednotlivá měření tak i pro měření velkých sérií vzorků.

  This Lab Wiew computer code enables both fully manual and automatic control over the IBA (Ion Beam Analysis) measurement (mainly individual or simultaneous measurements by PIXE, RBS, PIGE and PESA methods ) in multipurpose target chamber placed on the Tandetron 4130MC ion beam line +30o at INP ASCR. The cod controls adjustments of the samples into the measuring position by means of 4-axis manipulator. It communicates with XIA (Pixie4 and XMAP) digital modules and controls acquisition and visualization of spectra from up to 8 spectroscopic lines . The cod registers ion beam intensity and ion fluences during and after the measurement by means of inner and external beam monitor and check the sample position and condition after the measurement using digital camera. Finally, it controls the archiving of measured spectra and measurement condition in format suitable for subsequent analysis. This measuring system considerably improves and speed up the analysis , storage and arranging of measured data, and simplifies further spectral data evaluation. The cod is suitable, both for the individual sample measurement or for the measurement of large series of samples.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0225431

   
   
Počet záznamů: 1