Počet záznamů: 1  

Termoplastická polymerní kompozice

 1. 1.
  0379851 - ÚMCH 2013 RIV cze P1 - Užitný vzor, průmyslový vzor
  Fencl, J. - Kruliš, Zdeněk - Šlouf, Miroslav - Vacková, Taťana
  Termoplastická polymerní kompozice.
  [Thermoplastic polymeric composition.]
  2012. Vlastník: Beznoska, s. r. o. - Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Datum udělení vzoru: 14.08.2012. Číslo vzoru: 24191
  Grant CEP: GA TA ČR TA01011406
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: ultra-high molecular weight polyethylene * thermoplastic * blend
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0024/uv024191.pdf

  Termoplastická polymerní kompozice na bázi synergické směsi (i) 50% hmotn. až 85% hmotn. vysokohustotního vysokomolekulárního a/nebo vysokohustotního ultra-vysokomolekulárního polyetylenu o střední molární hmotnosti Mw nejméně 1×105 a nejvýše 9×106 g/mol a (ii) 15% hmotn. až 50% hmotn. kopolymeru etylenu a bicyklo[2.2.1]hept-2-enu o molární koncentraci bicyklo[2.2.1]hept-2-enu nejméně 25% a nejvýše75%. Kompozice vykazuje v porovnání s jejími složkami zlepšené mechanické vlastnosti.

  A thermoplastic polymer composition based on synergic blend of (i) min. 50% w. and max. 85% w. of high molecular weight and/or ultra-high molecular weight polyethylene with average molecular weight Mw min. 1×105 and max. 9×106 g/mol and (ii) maximally 50% of ethylene-bicyclo[2.2.1]hept-2-en copolymer with molar concentration of bicyclo[2.2.1]hept-2-en minimally 25% and maximally 75%. Composition shows improved mechanical properties in comparison with their components.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0210717
   
Počet záznamů: 1