Počet záznamů: 1  

Studium seizmických účinků v okolí seizmické stanice v závislosti na místních geologických podmínkách

 1. 1.
  0350095 - ÚGN 2013 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Kaláb, Zdeněk - Knejzlík, Jaromír - Lednická, Markéta - Doležalová, Hana - Hrubešová, E. … celkem 6 autorů
  Studium seizmických účinků v okolí seizmické stanice v závislosti na místních geologických podmínkách.
  [Study of Seismic Impacts in Surroundings of Seismic Station Depending on Local Geological Conditions.]
  Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, Montanex, a.s, 2010. 126 s. Documenta Geonica, 2010/2. ISBN 978-80-7225-339-5
  Grant CEP: GA ČR GA105/07/0878
  Grant ostatní: GA Mšk(CZ) 1M0579
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: mining induced seismicity * local geology * subsidence area
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země

  Monografie shrnuje výsledky získané studiem seizmických účinků v okolí seizmické stanice. Experimentální měření dokumentují složité vlnové pole na povrchu, které ovlivňují nejen parametry seizmických jevů, ale též lokální geologická stavba. V práci jsou uvedeny také výsledky geodetických měření, matematického modelování reálné situace a návrh expertního systému pro vytvoření map potenciálního konfliktu zastavěné oblasti a projevů hlubinného dobývání.

  This monograph summarized results obtained during study of seismic impacts in surroundings of seismic station. Experimental seismological measurements document comprehensive wave field on the surface that is influenced not only by parameters of seismic events but also by local geological pattern. Results from geodetic measurements, numerical modelling of actual state and design of expert system for creation of maps of conflict of interest between residential area and the effect of mining are described.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190184

   
   
Počet záznamů: 1