Počet záznamů: 1  

Pohľady na osobnost Andreja Hlinku

 1. 1.
  0334891 - MSUA-W 2010 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Pehr, Michal
  Andrej Hlinka a Jan Šrámek - dvě osobnosti politického katolicizmu první ČSR.
  [Andrej Hlinka and Jan Šrámek - two personalities of political catholicism in the first Czechoslovak Republic.]
  Pohľady na osobnost Andreja Hlinku. Martin: Matica Slovenská, 2009 - (Letz, R.; Mulík, P.), s. 216-225. ISBN 978-80-7090-951-5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Czechoslovakia, 1918-1938 * political catholicism * Hlinka, Andrej
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Tato část kolektivní monografie se zabývá vzájemným vztahem mezi reprezentantem slovenského politického katolicismu Andrejem Hlinkou a představitelem českého politického katolicismu Janem Šrámkem. Je to sonda především do Hlinkova života. Jejich vztah procházel pozoruhodnými proměnami. Oba se dobře znali a byli představitelé stejného ideového směru. Na začátku existence Československa vzájemně spolupracovali. Později však došlo k jejich rozchodu. Jan Šrámek podporoval existenci prvorepublikového státu, zatímco Andrej Hlinka stál v opozici. Tento rozpor vedl následně i k jejich osobnímu rozchodu.

  This part of the collective monograph deals with mutual relationship between the representative of Slovak political Catholicism Andrej Hlinka and the representative of Czech political Catholicism Jan Šrámek. It is an insight primarily into Hlinka’s life. Their relationship went through remarkable transformations. They new one another very well and they represented the same ideological stream. In the early existence of Czechoslovakia they cooperated closely, later, however, each followed their own path. Jan Šrámek promoted the existence of the First-Republic state, while Andrej Hlinka took up the opposite stance. This disagreement finally led also to their personal break up.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179502