Počet záznamů: 1  

Separation Properties of Supported Ionic Liquid-Polydimethylsiloxane Membrane in Pervaporation Process

 1. 1.
  0323857 - UCHP-M 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Izák, Pavel - Friess, K. - Hynek, V. - Ruth, W. - Fei, Z. - Dyson, J.P. - Kragl, U.
  Separation Properties of Supported Ionic Liquid-Polydimethylsiloxane Membrane in Pervaporation Process.
  [Separační vlastnosti zakotvené iontové membrány s polydimethylsiloxanem u pervaporačního procesu.]
  Desalination. Roč. 241, 1-3 (2009), s. 182-187. ISSN 0011-9164
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: ionic liquid * diffusion coefficient * sorption isotherm
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 2.034, rok: 2009

  Pervaporation separation properties of water butan-1-ol binary mixtures were measured with the use of three supported liquid membranes at 378C, namely PDMS, 1-ethenyl-3-ethyl-imidazolium hexafluorophosphate-PDMS, and tetrapropyl-ammonium tetracyanoborate-PDMS membranes. An ultrafiltration ceramic module from TiO2 with 60 nm pore size was used as a support. The diffusion coefficients of butan-1-ol in IL-PDMS were much higher than in PDMS only. However, the sorption isotherms were identical for all three measured membranes. Higher permeation flux and enrichment factors of butan-1-ol in IL-PDMS membrane were probably caused by higher diffusion coefficient. The supported ionic liquid membranes were stable during all measurements.

  Pervaporační separační vlastnosti binární směsi vody-butan-1-olu byly měřeny pomocí třech zakotvených iontových membrán při 37°C (PDMS, 1-ethenyl-3-ethyl-imidazolium hexafluorophosphate PDMS, a tetrapropyl-ammonium tetracyanoborate PDMS). Byla použita ultrafiltrační keramická membrána z TiO2 s póry 60 nm. Difuzní koeficient butan-1-olu v IL-PDMS byl mnohem vyšší než pouze v čistém PDMS. Nicméně sorpční izotermy byly identické pro všechny tři membrány.Vyšší permeační toky a vyšší stupeň obohacení byly pravděpodobně způsobeny vyšším difuzním koeficientem. Všechny zakotvené iontové membrány byly počas měření stabilní.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171698