Počet záznamů: 1  

Luminescence and Absorption Spectroscopy of Weakly Mn-Doped SrTiO.sub.3./sub. Crystals

 1. 1.
  0319257 - FZÚ 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Potůček, Zdeněk - Trepakov, Vladimír - Deyneka, Alexander - Bryknar, Z. - Galinetto, P. - Rossella, F.
  Luminescence and Absorption Spectroscopy of Weakly Mn-Doped SrTiO3 Crystals.
  [Luminiscenční a absorpční spektroskopie slabě Mn dopovaných krystalů SrTiO3.]
  Ferroelectrics. Roč. 367, - (2008), s. 102-110. ISSN 0015-0193. E-ISSN 1563-5112
  Grant CEP: GA AV ČR KJB100100703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: photoluminescence * optical absorption * strontium titanate * strontium titanate
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.562, rok: 2008

  The emission and excitation spectra of photoluminescence of the as-grown and reduced SrTiO3:Mn (280 ppm) crystal were studied within wide temperature (12 – 300 K) and spectral (300 – 1600 nm) regions. The emission spectra consist of two overlapping bands. The first one corresponds to the emission of Mn4+ ions substituted in octahedral coordinated Ti4+ sites. The second Mn related broad emission band peaking near 870 nm was observed on SrTiO3:Mn crystals for the first time and its origin is discussed.

  Emisní a excitační spektra fotoluminiscence rostlých a redukovaných krystalů SrTiO3:Mn (280 ppm) byla studována v široké teplotní (12 – 300 K) a spektrální (300 – 1600 nm) oblasti. Emisní spektra jsou tvořena dvěma překrývajícími se pásy. První odpovídá emisi Mn4+ iontů substituovaných v oktaedricky koordinovaných polohách Ti4+. Druhý široký emisní pás s maximem v blízkosti 870 nm související s ionty Mn byl u krystalů SrTiO3:Mn pozorován poprvé a jeho původ je diskutován.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168454

   
   
Počet záznamů: 1