Počet záznamů: 1  

Au implantation into the silica glass for optical application

 1. 1.
  0315780 - ÚJF 2009 DE eng A2 - Abstrakt ze sborníku
  Malinský, Petr - Macková, Anna - Bočan, Jiří - Švecová, B. - Nekvindová, P.
  Au implantation into the silica glass for optical application.
  [Implantace zlata do silikátových skel pro optické aplikace.]
  16th International Conference on Ion Beam Modification of Materials Book of Abstracts. Dresden: Institute of Ion Beam Physics and Materials Research, Forschungzentrum Dresden-Rossendorf, 2008. s. 232-232.
  [16th International Conference on Ion Beam Modification of Materials. 31.08.2008-05.09.2008, Dresden]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB100480601; GA MŠk(CZ) LC06041
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: Au+ ion implantation * glasses * RBS * UV-VIS optical absorption
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery

  The implantation of gold ions into three types of silicate glass was studied. The energies of the implanted Au+ ions were 1701 keV, and the fluences of the ions were 1 x 1014, 1 x 1015, 3 x 1015 and 1 x 1016 cm-2. The as-implanted samples were annealed in air at two temperatures (400 and 600 °C). The Au concentration depth profiles were investigated using RBS and compared to simulated profiles from the SRIM. The structural changes were studied by UV-VIS absorption spectroscopy. The obtained mono-mode waveguides were characterised using Dark Mode Spectroscopy at 671 nm to yield information on the refractive index changes. The results showed interesting differences depending on the type of glass and the post-implantation treatment. The obtained data were evaluated on the basis of the structure of the glass matrix, and the relations between the structural changes, waveguide properties and absorption, which are important for photonics applications, were formulated.

  Studovali jsme implantaci zlata do tří typů silikátových skel. Energie Au+ iontů byla 1701 keV s iontovými toky 1 x 1014, 1 x 1015, 3 x 1015 a 1 x 1016 cm-2 na Tandetronu v ÚJF.Vzorky byly žíhány při dvou teplotách (400 a 600 °C) na vzduchu. Hloubkové profily koncentrace Au byly stanoveny metodou RBS a srovnány se simulacemi softwaru SRIM 2006. Strukturální změny byly sledovány UV-VIS absorbční spektroskopií. Získané vrstvy - jedno módové vlnovody - byly charakterizovány Dark Mode spektroskopií pro vlnovou délku 671 nm. Výsledkem byla informace o změnách indexu lomu ve vrstvě. Výsledky ukazují významné rozdíly v závislosti na typu použitého skla a způsobu post-implantačního žíhání. Výsledná data byla vyhodnocována s ohledem na strukturu použitých skel a vztahy mezi strukturálními, vlnovodnými a absorbčními vlastnostmi, které ovlivní možnou aplikaci těchto materiálů ve fotonice.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165881

   
   
Počet záznamů: 1